Buktafestivalen søker kommunen om 300.000 kroner i støtte

Musikkfestivalen søker støtte til to prosjekter på henholdsvis 200.000 og 100.000 kroner.

BUKTA 2019: Spidergawd åpnet Buktafestivalen 2019 med bredbeint rock.  Foto: David Gonzalez

kultur

Bukta Tromsø Open Air Festival, som den heter, søker kommunen om 200.000 kroner til festivalens arrangement «Bukta for alle», et rusfritt og gratis arrangement som holdes lørdag formiddag under festivalen. Målgruppa er barn og unge, samt barnefamilier og andre. De siste årene har rundt 3000 gjester besøkt arrangementet.

To band på høyt nasjonalt nivå skal spille på hovedscenen, samt to lokale band på de to mindre scenene. Bukta Battle-vinnerne spiller på Paradisbukta og band som har preget UKM og Rock Mot Rus spiller på Little Henrik.

BUKTA FOR ALLE: Her fra 2017 da gratisarrangementet brakte Cedrik (2) med hørselvern på skuldrene til Kristian Brokstad. 

Festivalen skriver i søknaden at de trenger midler til å opprettholde og styrke dette arrangementet ettersom de har minimalt med inntekter.

Budsjettet for tiltaket er satt til 700.000 kroner hvor Tromsø kommune altså står for 200.000.

Søker midler til ungdomsfestival

I tillegg søker Buktafestivalen om 100.000 kroner til Buktas arrangørskole og -verksted. Formålet er å gjennomføre en ny Kongeparkenfestival for ungdom. De omsøkte midlene skal gå til å dekke kursledelse av dette arrangørverkstedet.


Musikkommentaren:

Ikke alle gir 10.000 tommeltotta opp for Halvdan på Bukta

Festivalene må gjerne fornye seg, men et musikkinteressert publikum fortjener bedre enn at de samme gamle artistene går på rundgang.


Formålet med arrangementet er å styrke Buktafestivalens rolle som læringsarena og styrke festivalens målsetting om å ivareta og videreutvikle det nordnorske rockmiljøet. Buktas arrangørskole har også som formål å bidra til rekruttering av unge arrangører og unge publikummere gjennom å istandsette ungdom til å skape gode konsertopplevelser.

Dette tiltaket har også et budsjett på 700.000 kroner hvor Tromsø kommune skal dekke deler av utgiftene.