Disse får tilskudd fra kommunen

Åtte prosjekter har fått innvilget kultur- og idrettstilskudd fra kommunen.

KUNSTKOLLEKTIV: Her ser vi medlemmene i Taibola Assemble jobbe for å ferdigstille kunstverket til Rakettnatt tidligere i sommer. 

kultur

Tromsø kommune har denne uken behandlet søknadene for kultur- og idrettstilskudd i 2020.

Blant søkerne er blant annet Polaria Music Fest AS, som eier og driver musikkfestivalen Rakettnatt.


Rakettnatt søker støtte fra kommunen til kunstprosjekter

Polaria Music Fest AS, som eier og driver musikkfestivalen Rakettnatt i Tromsø, har søkt kommunen om økonomisk støtte på 60.000 kroner.


Følgende prosjekter har fått innvilget tilskudd:

  • Tromsø Røde Kors - Frivillighet i sentrum - kr 50.000
  • Small Projects - kr 30.000
  • Art Zone: Marsil Andelov Al-Mahamid - kr 20.000
  • Original Film AS - kr 10.000
  • Verksted For Ny Litteratur - kr 10.000
  • Polar Film Lab - kr 10.000
  • Polaria Music Fest AS - kr 10.000
  • Norsk Forfattersentrum - kr 10.000