Løser museumsdirektøren fra åremålet. Fratrer stillingen allerede onsdag

Nordnorsk Kunstmuseum har besluttet å løse direktør Jérémie McGowan, fra sin åremålsavtale med virkning fra 1. april.

Styret i NNKM har besluttet at museumsdirektør Jérémie McGowan må fratre stillingen sin før tiden. Det vil si allerede førstkommende onsdag.   Foto: Tom Benjaminsen.

kultur

Styret i stiftelsen Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) skriver i en pressemelding mandag at de har besluttet å løse direktør Jérémie McGowan fra sin åremålsavatale med kunstmuseet. Han fratrer stillingen allerede førstkommende onsdag.


Museumsdirektøren har ikledd seg arbeidsklær når museet bygger om og lager gratis verksted

Nordnorsk Kunstmuseum har stengt dørene og åpner ikke igjen før 9. mars. Da vil besøkende få gratis tilgang til et verksted i et helt nytt rom på vestsiden av bygget.


McGowan har vært direktør for museet siden 1. mars 2016 og fikk i fjor forlenget åremålet sitt med to år

– Jeg vil på vegne av NNKM rette en stor takk til Jérémie McGowan for innsatsen. McGowan har vært viktig for de siste års utvikling for Nordnorsk Kunstmuseum og sørget for å videreføre museets anseelse som en relevant aktør og samarbeidspartner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan, skriver styreleder Grete Ellingsen i pressemeldingen.


Her befris Roald Amundsen fra «Betzy»

Den kontroversielle utsmykningen av polarheltens statue ble fjernet fredag formiddag.


Styret jobber nå med å få på plass en konstituert direktør for NNKM, og det vil bli igangsatt et arbeid på sikt med å lyse ut stillingen som direktør ved NNKM