Nå har dette huset på Mellomvegen - og flere andre bygninger fått gigant-tildeling

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner kroner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg.

Kirsten Sand-huset på Mellomvegen  Foto: Troms Fylkeskommune

kultur

Til sammen er det fordelt over 10 millioner kroner for tiltak i 2020 og 4 millioner kroner i – forhåndstilsagn for tiltak i 2021. Dette skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Et av husene som får tildeling er Kirsten Sand-huset på Mellomvegen i Tromsø. Huset får 400.000 kroner til restaurering.

– I Troms og Finnmark har vi mange bygninger og anlegg med stor betydning for vår felles kulturhistorie. Vi er glad for all søknadene som kom inn og setter pris på at både eierne og Riksantikvaren ser viktigheten av å bevare disse bygningene, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i en pressemelding.


Tromsø gir navn til gate i Københavns nye prestisjebydel

Like nord for Den Lille Havfrue i København er det etablert en helt ny prestisjebydel – Nordhavn. Der har Tromsø fått gi navn til en av gatene.


Kirsten Sand-huset ble tegnet og bygget av den kjente arkitekten Kirsten Sand. Hun var, ifølge Norsk kunstnerleksikon, den første kvinne med full arkitektutdannelse fra Norges Tekniske Høyskole. I 1952 flyttet Sand til Tromsø hvor hun oppførte boligen, et eksperimenthus for utvikling av kjellerløse bolighus.

Hun bodde i huset til hun døde i 1996.


Bybildet:

Mysteriet om Musikkpaviljongen

Hvem sørget egentlig for at Tromsø fikk Musikkpaviljong i tide til selveste hundreårsjubileet?


Riksantikvaren tildeler hvert år tilskudd over statsbudsjettet til fylkeskommunene. Fylkeskommunene fordeler midlene videre til freda bygninger og anlegg i privat eie. Særlig viktige bygninger og anlegg som ikke er fredet kan også tildeles midler.

Innen søknadsfristen var det kommet inn 46 søknader, herav 40 ble godkjent. Av disse var 18 til freda og 22 til verneverdige bygninger og anlegg.