Stort taktskifte for Hålogaland Teater – blir et repertoarteater med et fast ensemble på 15–20 skuespillere

Våren 2021 begynner teatret den store omveltningen som må til for å bli et repertoarteater. Det første som skal skje er å tredoble det faste ensemblet.

PÅTROPPENDE TEATERSJEF: I høst tar Egill Pálsson over som teatersjef for Hålogaland Teater. Da begynner prosessen med å skape HT om til et repertoarteater.   Foto: Jan Fredrik Frantzen / Hålogaland Teater

kultur

Da den islandske Egill Pálsson (45) søkte på jobben som teatersjef ved Hålogaland Teater, snakket han om sine visjoner: Teaterets virksomhet skal vokse og spre seg gjennom en større turnévirksomhet, et større ensemble, og gjennom å drive et repertoarteater som han mener gir den største gjenskapningen av kunsten.

Nå melder den påtroppende teatersjefen om at dette ikke bare var drømmer, det blir en realitet.

– Å etablere et repertoarteater med et større ensemble med faste skuespillere i de årene jeg skal være teatersjef der, er noe både jeg og hele huset har ønsket oss. Når man gjør dette i realiteten, ikke bare som en visjon, krever det at hele virksomheten gjennomtenkes på nytt, fra økonomi og administrasjon til kommunikasjon teknikere og skuespillere. Det er et stort taktskifte som begynner våren 2021, og planene er allerede iverksatt.


Ny HT-sjef nominert til «dansk Hedda»-pris: – Man må legge hodet sitt under giljotinen.

Egill Pálsson er nominert til Danmarks største scenekunstpris for sin regi på stykket «Fanny og Alexander».


Hva er et repertoarteater

I dag er HT et En suite-teater hvor man avholdet prøver i seks-åtte uker og spiller i omtrent fire uker. Når det er teppefall, er forestillingen historie. Med formatet repertoarteater har forestillingene lengre levetid, og dersom forestillinger går bra kan man ta de opp igjen sesong etter sesong, med mer eller mindre de samme skuespillerne. Skuespillerne er derfor en del av flere forestillinger samtidig.

– Det hviler på en tanke om det vi kaller det kunstneriske teatret. Hvis vi har et produkt som er kunstnerisk bra, skal vi ta det opp igjen. Det krever at vi har folk på huset. I dag har HT fem faste skuespillere. Vi drømmer om et ensemble på 15–20 skuespillere som blir ansatt på lengre kontrakter.


Påtroppende teatersjef med store visjoner:

– Jeg vil at teatret skal bli det beste i Europa. Det er en faktisk mulighet

Neoliberalisme, dødsfall i salen, sort julekomedie og béarnaise med chili. Dette var noe av det som ble nevnt av islendingen Egill Pálsson da han onsdag kveld ble grillet av politisk redaktør i iTromsø, Martin Lægland, på en folksom Amtmandens.


En stor audition-prosess

Det første Pálsson skal gjøre når han tar over som teatersjef i høst er derfor å finne sitt ensemble. Det vil skje gjennom en stor auditionprosess i tre trinn.

Den første og andre audition er digitale. Først sender man inn en monolog på tre minutter som vi vil se på. Kommer man videre, har man en samtale og gjør en scene sammen med Pálsson – dette også digitalt.

De som blir valgt ut til det tredje trinnet, møter til en live audition som vil foregå både i Tromsø og i Oslo.

– Hvem burde søke?

– Profesjonelle skuespillere som er interesserte i å gå inn i et seriøst ensemble, drive teater, utvide scenekunsten. Alle de skal søke. Det blir et veldig dynamisk teater på huset, hvor ensemblet har innflytelse på hva som skjer på teatret og tar ansvar for hverandre i den kunstneriske utviklingen. Det krever mye. Og så skal man bosette seg i Tromsø; en fantastisk by med natur og kultur på samme sted. De som har lyst på alt dette, er hjertelig velkommen.Talent, samarbeidsvilje og god humor

Ifølge Pálsson arbeider teateret med store nordiske og internasjonale samarbeidsprosjekter, fra Grønland til Helsinki og helt ned til Balkan.

– Som det nasjonale teatret i Nord-Norge, skal vi i tillegg til å speile det regionen har i seg, være et vindu mot resten av verden. De som er interesserte i å være en del også av den internasjonale scenen, burde også søke.

– Hva ser du etter?

– Jeg ser etter talent – kraft og unikhet, dybde og bredde. Jeg ser etter nysgjerrighet og samarbeidsvilje – noen som er villig til å være med på samarbeidets kraft – og så setter jeg stor pris på god humor.


Derfor ønsker de å bli ny teatersjef for Hålogaland Teater

Åtte personer har søkt på sjefsjobben på HT. Her kan du bli litt bedre kjent med kandidatene.