Lokal energibedrift lanserer barnebok for å engasjere tromsøværinger i CO2-negativt prosjekt

Sirevaag Biokraftvarme AS har lansert en barnebok for å formidle sitt prosjekt om å utvikle CO2-negative kraftvarmeovner.

LANSERER BARNEBOK: Daglig leder i Sirevaag Biokraftvarme, Mark Selasky viser fram boka «Jonas og kraftvarmeovnen», som skal inspirere barn og foreldre til å engasjere seg i klima og lokalmiljøet.  Foto: Thale Tøllefsen

kultur

Både barn og foreldre samlet seg til høytlesning og konkurranser på bybiblioteket lørdag, da Sirevaag Biokraftvarme AS lanserte barneboka «Jonas og kraftvarmeovnen». Boka handler om gutten Jonas som møter på folk i sitt lokalmiljø, som av ulike grunner har det vanskelig. Jonas ønsker å hjelpe – løsningen er å bygge en kraftvarmeovn.


Startet selskap for å utvikle ovn som lager varme og elektrisitet

Da allmennlege Mark Stefan G.S. Selasky skulle kjøpe hus i sommer kunne han ikke finne et miljøvennlig apparat som både sikret oppvarming og elektrisitet i den kalde, nordnorske vinteren.


Daglig leder Mark Stefan G.S. Selasky forteller at bedriften ønsket å formidle sitt prosjekt på en forståelig måte, der tanken bak barneboka var at hvis barna forstår det, så vil de voksne også gjøre det:

– Dette er et selskap som utvikles over tid. Barn er ofte opptatt av miljø, og ved å gi ut ei barnebok håper vi på å inspirere barn til å tørre å drømme stort og tenke at de også kan gjøre en forskjell for sitt lokalsamfunn en dag. Hvem vet – kanskje vil de i fremtiden jobbe som ingeniører for vårt prosjekt.

MOR OG DATTER I PUBLIKUM: Julie Øien (til venstre) og Sara Øien Gjertsen forteller at de begge er veldig opptatt av miljøet.  Foto: Thale Tøllefsen

Miljøet i boka er lagt til Tromsø. Det er gjort bevisst, og i sammenheng med at bedriften har et ønske om å slå ring rundt lokalmiljøet.

– Skal vi lykkes må vi ha lokale støttespillere – blant folk, lokalt næringsliv og i kommunen, sier han.


Biblioteket må kutte drastisk på få måneder: - Det er kjempesørgelig hvis biblioteket blir redusert

Pensjonist reagerer på at biblioteket må kutte 7,5 prosent av budsjettet. Bibliotekssjefen kutter der hun kan. Nå har innkjøp av nye bøker stoppet opp. Kun bemanning gjenstår.


Kraftvarmeovnen: – Et vinn-vinn-vinn-prosjekt

Sirevaag Biokraftvarme jobber med å utvikle den samme kraftvarmeovnen som Jonas bygger i boka. Det er snakk om et kraftvarmesystem for hus som produserer varme og strøm av bioavfall. Restproduktet fra prosessen er biokull, som gir friskere matjord og bidrar til langtidslagring av CO₂ i jorda. Sammenlignet med vannkraft, som er CO₂-nøytralt, vil denne energien være CO₂-negativ.

Bedriften ønsker å etablere 200 nye arbeidsplasser på sikt, og ser for seg at teknologien vil kunne vokse seg stor både på landsbasis og videre ut i Europa.

– Vi anser det som et vinn-vinn-vinn-prosjekt, ettersom det vil sysselsette mange – blant annet i produksjonen av kraftvarmeovner, det vil gi billig strøm og ta karbondioksid ut av atmosfæren for så å lagre den i jorda, sier Selasky.

– Må ha hjertet med – ikke bare hodet

I boka møter også leseren på karakterene Petter og Thomas. Petter sitter i rullestol og er arbeidsledig. Gamle Thomas har ikke råd til å betale de høye strømregningene sine. Selasky forklarer at kraftvarmeprosjektet ikke handler om miljøet alene. De arbeider mot å skape flere jobber for mennesker med et handikap, samt å redusere høye strøm- og varmekostnader.

– Strømprisene har vært lave under korona, men beregninger fra IEA tyder på at norske strømpriser vil øke dobbelt så mye de neste ti årene. Ikke alle har økonomi til å tåle en slik økning. Ettersom kraftvarmesystemet tar i bruk bioavfall vil det bety billig strøm for forbrukerne, oppklarer Selasky.

Selaskys morfar eide et lite bakeri og var ifølge Selasky selv svært opptatt av å gi muligheter til de som kunne, og å hjelpe de rundt seg. Sirevaag Biokraftvarme, som er opptatt etter morfaren hans, har dermed som mål å gi tilbake til lokalmiljøet.

– Min morfar er en stor inspirasjon for dette prosjektet. Jeg må ha hjertet med når jeg skal drive bedrift – ikke bare hodet, erklærer han.

Inntektene fra boksalget går til å støtte prosjektet.