Nå vil de røyke på teaterscenen

Hålogaland Teater søker til kommunen om dispensasjon fra tobakksskadeloven i forbindelse med forestillingen «Hvem er redd for Virginia Woolf?».

KLAR FOR NACHSPIEL: Fra venstre: Ragnar Olsen, Urd Maria Sørgaard, Guri Johnson, Trond Peter Stamsøe Munch, Trude Øines, Marius Lien og Anders T. Andersen.Foto: Kent-Einar Myreng 

kultur

Hålogaland Teaters begrunnelse for dette er at det er kunstnerisk nødvendig at det røykes under forestillingen.

Dette fordi handlingen i stykket utspiller seg på en etterfest på 60-tallet, og alkohol og sigaretter er en viktig del i den destruktive ekteskapskrangelen stykket handler om.

Videre gjøres det klart at det vil fyres opp fem til ti sigaretter i løpet av forestillingen, og sigarettene som røykes er urtesigaretter laget av marshmallow-urter, rødkløver, roseblader og et begrenset omfang tjære.

Arbeidsmiljøutvalget gir sin tilslutning til røykinga, men uttaler at teateret må være oppmerksom på signaleffekten røyking kan gi, og at teateret har et bevisst forhold til å forsøke å begrense omfanget.