Dette vil Tromsø Ungdomsråd videreføre

23. september velges nytt ungdomsråd i Tromsø. Dagens råd vet hvilke saker som må bli tatt opp videre.

Ungdomsrådet: Samferdselsansvarlig Lasse Eriksen Bjørn (18), Leder Astrid Johannessen (16) og byutviklingsansvarlig Martin Gamst Johnsen (17) i Tromsø Ungdomsråd håper på at det neste rådet vil jobbe videre med sakene de allerede har startet med.   Foto: Jørn Myreng

kultur

Ungdomsrådet har tatt for seg flere saker som de har jobbet med, deriblant bedre helsetilbud for unge, bedre kulturtilbud, og forbedret busstilbud i distriktene.

– Vi har fortsatt mange saker som vi er nødt til å jobbe med. Dette vil også være viktig for det neste rådet, forteller leder i Tromsø Ungdomsråd, Astrid Johannessen (16).

Lederen håper på at de aktuelle sakene vil få gjennomslag etter at det neste ungdomsrådet har trådt i kraft.

– Vi jobber hele tiden og har kommet godt i gang med tre av de fem sakene.

– Og når det gjelder kulturtilbudet har Arbeiderpartiet under valgkampen lovet et kulturkort som gjør det lettere for ungdom å delta på kulturarrangement. Det er noe de bør få til i løpet av det neste året, fortsetter samferdselsansvarlig Lasse Eriksen Bjørn (18).

LES OGSÅ: - Vi trenger helsesøster

Vil jobbe videre med Harmoni

Som et politisk talerør for ungdommer fremmer Ungdomsrådet politiske saker for kommunen. 22. og 23. september arrangeres det ungdomskonferanse hvor et nytt råd skal velges.

– Forhåpentligvis vil det neste rådet kunne prioritere saker som vi allerede har startet på, sier Johannessen.

– Hvilke saker er det du sikter til?

– Vi har jobbet spesielt mye med enslige mindreårige flyktninger ved bofellesskapet på Harmoni.

Tror på bedre busstilbud

Samferdselsansvarlig tror også at distriktene vil få et bedre busstilbud.

– Busstilbudet er jo alltid interessant. Med miljøpartiene Rødt og SV, så skal man klare å få til et bedre tilbud.

Byutviklingsansvarlig i ungdomsrådet Martin Gamst Johnsen (17) mener en bærekraftig byutvikling er essensielt for det kommende rådet.

– Å fokusere på en bærekraftig byutviklingspolitikk tror jeg kommer til å bli en viktig sak fremover.

LES OGSÅ: Vil ha unge ut i verden