HELGE MATLAND"/>

En unik opplevelse

Regissør Hilda Hellwig og et strålende ensemble har gjort Strindbergs "Et drømspill" til en gripende og morsom teaterlek. Se bildeserie fra premieren!

STORT ANSLAG: Med 13 skuespillere og nærmere 30 ulike scener, er det et stort anlagt oppsetning som nå presenteres på Hålogaland Teater. 

6

Et drømspill

teater

"Et drømspill" er et bilde på menneskelivet og vilkårene for dette under langt fra lystige betingelser. Stykket er et drama om lidelse, og gjennomgangsmelodien er at det er synd på menneskene. Denne innsikten formidles av guden Indras datter, som har steget ned til jorden for å se hvordan menneskene har det.

Alt er mulig

August Strindberg skriver i forordet til "Et drømspill" at han har "prøvd å etterligne drømmens usammenhengende, men tilsynelatende logiske form. Alt kan skje, alt er mulig og sannsynlig.

Tid og rom eksisterer ikke, med en ubetydelig virkelighetskjerne spinner innbilningen seg ut og vever nye mønstre, en blanding av minner, opplevelser, frie påfunn, usannsynligheter og improvisasjoner".

Senere i forordet skriver forfatteren at én bevissthet står over alle, det er drømmerens; for det finnes ingen hemmeligheter, ingen inkonsekvens, ingen skrupler, ingen lov.

Drømmeren dømmer ikke, frikjenner ikke, han bare relaterer. Og slik som drømmen mest er smertelig, går en tone av vemod og medlidenhet med alt levende gjennom den vinglende fortellinga.

Teaterunivers

Og Hilda Hellwig tar Strindberg på ordet og skaper et fantastisk teaterunivers hvor drømmenes surrealistiske og absurde liv får leves helt ut. På scenen hersker i det ene øyeblikk fred og ro med plass til ettertanke og refleksjon. I det neste er rytmen skrudd opp til det maniske mens Apocalypticas metal-toner fra celloene dundrer i teatersalen.

Underlige skikkelser trer umotivert fram på scenen, forsvinner igjen og dukker opp på nytt. Hellwig gjør drømmenes inkonsekvente, uforutsigbare og ukronologiske liv til en lek på scenen, men i en stram og beregnet regi.

I denne leken trer menneskenes livsvilkår fram. Og det er ikke noe pent syn Strindberg, Hellwig og skuespillerne viser oss. "Det er synd på menneskene", gjentar Indras datter gang på gang som svar på sine observasjoner og erfaringer av de forhold menneskene må leve sine liv under, som piner og smerter oss på vår vei fra vugge til grav.

Det er vanskelig å finne noe svakt punkt i det 13 skuespillere store ensemblet på scenen. Det leveres mange sterke prestasjoner.

Guri Johnson gjør ei fin framstilling av Agnes, Idras datter som stiger ned blant menneskene og stadig undres over hvorfor det må være som det er på jorda.

Ketil Høegh som Advokaten er presis og klar, og en strålende formidler av den gledesdrepende kristne moraltenkning i sin innlevende tale om plikt, synd, straff, skyld og gjentakelsenes helvete. Hver glede i livet må betales med dobbelt så mye sorg.

Rocka Ramstad

Jeg er svak for den rocka renholdsbetjenten i Bernhard Ramstads skikkelse, og samme skuespiller har mye å fare med som dikteren, omtrent den eneste som viser litt opprørsvilje, og som er stor både i badescenen og i sine funderinger rundt sammenhengen mellom virkelighet, drøm og diktning.

Jan Lundbergs halvsirkelforma scenografi er langt fra de ganske detaljerte beskrivelsene Strindberg kommer med i sitt manus, men ikke mindre bra av den grunn.

Den gir perfekt ramme for leken på scenen og kan virke både åpen og klaustrofobisk ettersom drømmescenene skifter karakter.

Tor Vadseths lyddesign er god og tett og fint sammenvevd med det som utspiller seg på scenen, og det samme kan man si om Hans-Åke Sjöquists effektfulle lysbruk.

Og selv om jeg gripes av vemod over denne mørke og treffende presentasjonen av hvordan vi har det her på jorda, så er denne forestillinga langt fra noe man bare blir tungsindig av.

Mellom besk realisme og svartnet framtidshåp er det også poesi, glimt av vakker kjærlighet, øyeblikk med stor humor - og så forestillinga som i seg selv er noe av det mest oppløftende jeg har opplevd på en scene på år og dag. Det er i alle fall ikke synd på teaterpublikummet i Tromsø den nærmeste måneden.