– Det kanskje aller mest gledelige, er at 98 prosent av de spurte svarer at de kan tenke seg å delta på festivalen igjen, blir det slått fast av Nordlysfestivalens direktør Øyvind Bakkeby Moe.

Sammen med Agnete Ryeng som er prosjektleder for arrangementsturisme i Visit Tromsø, presenterte han i går resultatet av brukerundersøkelsen som omfatter rundt 200 av dem som gjestet festivalen i månedsskiftet januar-februar.

Gjør mye riktig

– Undersøkelsen bekrefter på mange områder ting vi har trodd, men som vi nå har fått mer klare svar på. Den viser at vi gjør mye riktig, men også at vi på noen områder har forbedringspotensial, noe vi kommer til å gjøre noe med, sier Bakkeby Moe.

– 83 prosent opplyser at de har deltatt på festivalen også tidligere, og så mange som 27 prosent svarer at de har deltatt på mer enn 10 festivaler. Det forteller oss at vi har et trofast publikum, og at Nordlysfestivalen har fått en betydning for folk, sier festivalsjefen.

Lokal dominans

Det er en stor lokal dominans i publikumssammensetninga. Hele 86 prosent svarer at de bor i Tromsø.

– Det er nok en klar sammenheng mellom at så stor del av publikum har lokal forankring og at vi har så mange gjengangere og trofasthet hos publikum. Men det er også mange tilreisende, og undersøkelsen viser at mange av dem blir i Tromsø flere dager. Det gir et potensial både for oss og reiselivsnæringene i byen, noe som sporer til økt samarbeid, sier Øyvind Bakkeby Moe og får støtte fra Agnete Ryeng fra Visit Tromsø.

– Så mange som 20 prosent av festivalgjengerne besøkte også andre attraksjoner i Tromsø i løpet av festivalen, og nesten 60 prosent svarer at de synes lokal mat er viktig. Det betyr at festivalens gjester søker en totalopplevelse av Tromsø, sier Ryeng.

Høy tilfredshet

På spørsmål om hvor tilfreds festivalgjestene er med festivalen på en skala fra 1 til 5, gir 58 prosent festivalen toppscore. Gjennomsnittet er 4,5.

– Dette er utrolig flotte tall og en stor inspirasjon for oss. Men det betyr ikke at vi skal stå på for å utvikle festivalen videre i positiv retning, kommenterer festivaldirektør Øyvind Bakkeby Moe.

Forbedringspotensial

Tilfredsheten som dominerer Nordlysfestivalens brukerundersøkelse, betyr ikke at de som har svart på undersøkelsen også peker på at det finnes et forbedringspotensial.

- Det publikum først og fremst trekker fram, er at tilgangen på billetter kunne vært bedre, og vi regner da med at det først og fremst er de utsolgte forestillingene med Bolsjoj-balletten de tenker på, sier festivaldirektør Øyvind Bakkeby Moe.

- Andre områder hvor undersøkelsen forteller oss at vi kan forbedre oss, er et ønske om tilrettelegging når det gjelder servering av mat og drikke. Noen etterlyser også spesielle festivaltilbud i butikker, restauranter og kafeer. Her kan jeg nevne at vi foran årets festival inngikk en avtale med Emmas Drømmekjøkken om en egen festivalmeny på lunsjmenyen. Denne ble så populær at restauranten valgte å gjøre den til et permanent tilbud etter at festivalen var over, forteller Bakkeby Moe.