Tor Vadseth har hatt jobben i 11 år. I mars går han av