Kultur

Heidi Beate Lekang blir ny festivaldirektør for Nordlysfestivalen

foto
NY FESTIVALDIREKTØR: Heidi Beate Lekang er den nye festivaldirektøren for Nordlysfestivalen, hun tiltrer 1. april 2020. Her står hun sammen med styreleder Roar Dons. Foto: Silje Olsen