– Jeg kontaktet teatersjefen og sa «dette er en veldig god idé» – nå settes Mimmi opp på Hovedscenen