Pianolegende stepper inn som «reserve» på Nordlysfestivalen

foto