Buktafestivalen søker kommunen om 300.000 kroner i støtte

foto