Avlyser to konserter, men lanserer nytt program under festivalen