Det var for halvannet år siden at ideen kom til kunstnerne Camilla Fagerli og Maria Danielsen da de var på en politisk workshop i Murmansk: de ønsket å kuratere en utstilling i lokalene til den gamle marinebasen Olavsvern.

Olavsvern ble besluttet nedlagt i 2009, og solgt til Olavsvern Group i 2013.

Til vanlig drifter Fagerli og Susanne Sakariassen Kurant visningsrom, der Danielsen og Kristin Tårnes er involvert i spesifikke prosjekter.

– Olavsvern har vært en topp hemmelig base som har vært helt lukket. Når den åpnes i april/mai skal den være overtatt av kunst, forteller Danielsen, som synes det hadde vært spennende dersom Olavsvern kunne blitt en ny kulturarena.

Kald krig

Hun og Fagernes skal sammen med om lag 10 andre kunstnere, og én ytterligere, russisk kurator, skape en utstilling med «kald krig» som utgangspunkt, uten at det betyr at fysiske krigsobjekter skal utstilles. Kunstnerne skal selv tolke emnet.

– Det er særlig spennende at dette er et samarbeid med russisk side ettersom basen skulle beskytte mot Sovjetunionen, sier Danielsen.

Kunstnerne har fått tillatelse til å boltre seg på så store områder som de ønsker, og Danielsen ser for seg at de kommer til å bruke både haller, tunneler, kontrollrommet og dokken.

– Vi har møttes med alle kunstnerne ute på basen, og snakket om stedets art, om kald krig og om at vi ønsker at utstillingen skal være nordnorges-relatert. Alle kunstenerne har en tilknytning til enten Tromsø eller Finnmark, forteller Danielsen.

Penger

Ved høstens utdeling fra Kulturnæringsstiftelsen i Sparebanken Nord-Norge fikk Kurant 200.000 kroner til arenautvikling og publikumsutvikling i forbindelse med prosjektet.

– Pengene betydde at vi kunne begynne å jobbe med, og realisere prosjektet. De har egentlig betydd alt! Dette er et ganske storstilt samarbeid med næringslivet, mener Danielsen.

I januar begynner arbeidet med prosjektet inne på basen, og utstillingen - som ennå ikke har fått noe navn - skal stå klar i april eller mai.

– Vi planlegger å frakte publikum dit med båt, og utstillinga vil være åpen for alle. Vi håper å trekke mest mulig folk dit, sier Danielsen.

– Bare flott

Styreleder i Olavsvern Group, Gunnar Wilhelmsen er positiv til utstillinga, og til at kunstneriske aktører ser nytte av basen.

– At folk kan bruke Olavsvern på kunstneriske måter synes vi er flott. Vi ønsker at Olavsvern skal brukes, og dersom det lar seg gjøre, er vi med på det, sier han, og legger til:

– Og som gammelt styremedlem i Kunstforeninga synes jeg dette bare er flott.

foto
Kurant: Det er Camilla Fagerli og Maria Danielsen på Kurant som skal kuratere utstillingen. Foto: Helge Matland