Gang på gang rives denne plakaten ned – Nasra og Vasil lurer på hvorfor