onsdag 28.10 2020

Debatt:

UiT i Narvik: En drivkraft i nord

Når UiT i Narvik fredag slår opp dørene til et campus renovert for 260 millioner kroner, er det samtidig et signal til landsdelen om ingeniør- og teknologimiljøets posisjon som en av UiTs pilarer innen forskning og utdanning.

Debatt:

Kommunen er på bærtur når de fjerner sykehjemsplasser før de har nye

Kommunen skaper et kjempepress på eksisterende tjenester, økt press på ansatte, ekstra lidelser på eldre og andre som trenger hjelp på høyt omsorgsnivå, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Ny bru vil skape problemer for skipstrafikken

To bruer, med noen få skute-lengders avstand, vil utvilsomt begrense bruken av Sandnessundet som hovedfarled.

Debatt:

Vi kan løfte Nord-Norge ved å stå mer sammen

Mange muligheter har gått tapt i opprivende interessekonflikter mellom fylkes-, by- og regioninndelinger i nord.

tirsdag 27.10 2020
1

iTromsø mener:

Lytt til lokalbefolkningen

Hvordan ville et nabolag i byen ha reagert dersom det ble planlagt anlagt en diger strømkabel tvers gjennom innkjørsler, over hager og gjennom friarealer? Hvordan ville man ha reagert dersom man attpåtil ikke fikk muligheten til å uttale seg om saken?

Koronatrøtthet er den viktigste grunnen til at en tsunami av ny smitte skyller over Europa

Siden august har smittetallene krøpet langsomt oppover i alle europeiske land. Gjennom sommeren økte smitten mest på det amerikanske kontinentet og i Asia, men utover høsten har den avtatt i Asia, økt moderat i Amerika, og har i den siste måneden økt eksplosivt i Europa.

Debatt:

Kastrati bør få to års utestengelse

Den siste tiden har det vært flere stygge tilfeller av hetsing av forskjellig slag i norsk fotball, det har vært rasehets, homohets, mer rasehets, rasehets igjen, og nå sist homohets igjen.

Debatt:

Nei til underregulering av pensjonene

Det er pensjonistenes egne innbetalte penger staten tar. I andre sammenhenger kalles dette tyveri.

Debatt:

Derfor har ikke Tromsø plikt til å motta atomubåter

Uansett hva som har skjedd eller ikke skjedd ved tidligere besøk av amerikanske ubåter, kan uhell med store konsekvenser skje når som helst. Det vil kunne ramme både miljø og sikkerhet.

mandag 26.10 2020

Debatt:

Skredsikring eller skredtårn?

Fiskeribygda Tromvik ligger i utkanten av Tromsø kommune. Bygda ligger «i enden av Fylkesveg 57» (nåværende FV7768), slik Ragnar Olsen uttrykker det i Sangen om Tromvika. Eneste kjørbare vei til Tromvika er denne fylkesveien, når veien er stengt er båt eneste alternativ. 

Debatt:

Et tydelig signal fra sykepleierne om den kritiske sykepleiermangelen vi står framfor

Sykepleierforbundet har forkastet resultatet etter lønnsforhandlingene med KS.

Kommentaren

Gufset fra fortiden gjentar seg – det er nok nå

Det har ikke akkurat vært et toppår for norsk fotball heller, den enorme annus horribilus-kjempen 2020.

Debatt:

Sviktet igjen

Innholdet i det fantastiske tilbudet Dreis, en modell som Tromsø kommune viste fram internt og eksternt, et tilbud som ble hyllet også av de som varslet om økonomiske feilsteg, må ikke drukne i anmeldelser og fokus på økonomi.

Debatt:

Bypakke: Veien fremover for Tromsø

Både Harstad og Bodø har fått til sine bypakker slik og der er folk stort sett veldig fornøyde. Det har vært et løft for byene. Nå skal vi løfte Tromsø! 

Debatt:

Aktiv dødshjelp: Lettvint løsning på komplekse problemer?

Debatten angående aktiv dødshjelp lider av et av den moderne moralfilosofiens største skavanker, nemlig et manglende hierarki av verdier.

Debatt:

Unge uten arbeid er et faresignal vi må ta på alvor

Havner unge arbeidstakere utenfor arbeidslivet kan det få senvirkninger i mange tiår etterpå.

Debatt:

Utfordringer i drosjenæringen

Når regjeringen ønsker å deregulere drosjenæringen så opplever vi en regjering som ikke tar inn over seg behovene som finnes utenfor byene.

lørdag 24.10 2020

Fra sidelinja:

Det rareste jeg hører

Det er mindre enn ett år til stortingsvalget. Vi skal velge hvem som skal lage landets nye lover, og hvem som skal styre landet fra dag til dag og sørge for at skole, helsevesen og forsvar er i den forfatning vi forventer.