mandag 14.06 2021

Debatt:

Hvor har det blitt av journalister som graver og stiller kritiske spørsmål?

Debatt:

Ny barnevernslov øker rettssikkerheten for barn og foreldre

Nå skjer det mer i norsk barnevern enn det har gjort på lenge. I juni får Norge en helt ny barnevernlov, og med den sikrer vi at enda flere barn får en trygg og god oppvekst.

Debatt

Det pekes kun på utgiftene for Langsundforbindelsen og ikke mulige innsparinger for samfunnet

Det er mye å spare på å bygge Langsundforbindelse, mener innleggsforfatteren.

Vi utfordrer fylkestinget til å gjennomføre en folkeavstemning om bompenger så snart som mulig

Det er gode grunner til at hele befolkningen i stor fylket skal få mene noe om hvorvidt dem støtter pengebruken i Tromsø eller ikke, skriver innleggsforfatteren.

Debatt

Jeg ble anklaget av Erna Solberg for å være utdatert

Jeg ønsker å ta vare på det Norge vi er så glade i. Det Norge der det er små forskjeller. Små forskjeller mellom rik og fattig og bygd og by, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

iTromsø mener:

Avgjørende avtale for lokal sjømatnæring

Storbritannia er et av de viktigste eksportmarkedene for sjømatnæringa i Troms. Derfor er det helt avgjørende at regjeringen nå har fått på plass en frihandelsavtale med de EU-utmeldte britene.

søndag 13.06 2021

«Vellykket klimaomstilling og ambisiøs industrisatsing kan gå hånd i hånd»

Skal Norge nå sine klimamål, og samtidig bidra til at verden kan oppfylle FNs bærekraftsmål, må vi sørge for at norsk næringsliv er «fit for fight».

Debatt:

«Vi bør løfte samisk bruk for å sikre en bedre naturforvaltning»

Samisk bruk av naturen er variert og tilpasset til omgivelsene man tradisjonelt har bosatt seg i, og omfatter et mangfold av levemåter som baserer seg på fornuftig og bærekraftig bruk av naturressursene, skriver Muotka og Jåma.

Debatt:

«Klimapolitikk eller meningsløs symbolpolitikk?»

Ved Stortingsvalget 2021 bør folket vurdere å stemme nytt, skriver lederne i Industri- og Næringspartiet som er innsenderne av dette innlegget.

«Piggdekkbruken har sikkert en del av skylda, men hva med all annen aktivitet som forpester lufta?»

Innsenderen av dette innlegget oppfordrer til en edruelig debatt om piggdekk og luftkvalitet.

Debatt:

«Er politikerne og innbyggerne på samme planet?»

lørdag 12.06 2021

Lørdagskåseriet:

Heldigvis uten Norge

Det er egentlig like greit at Norge ikke er med i EM, så slipper man å irritere seg, skriver spaltist Ronny Bratten.

Fra sidelinja:

Hva skjedde med hagene?

Om jeg ikke klarer å utvikle eiendommen, så skal jeg i alle fall klare å vedlikeholde det som mine forgjengere skapte. Det er det minste jeg må kunne forlange av meg selv, skriver spaltist Stein-Gunnar Bondevik.

fredag 11.06 2021

Helgekåseriet:

Så var vi endelig i gang igjen!

Verden har vært på tverke altfor lenge nå, men parallelt med vaksinene som rulles ut, kryper vi sakte, men sikkert tilbake mot noe som ligner en normal verden.

Debatt:

Utfylling rundt Tromsøya kan få en pris få har sett for seg

Tromsøya vokser. Øya har vokst om lag 15 prosent på grunn av utfyllinger av grunne sjøområder. Men medaljen kan ha en bakside, og medføre en type vokseverk man kanskje ikke har sett for seg.

Fra sidelinja:

Å bære havre til en død hest

De som trodde de hadde hørt det meste fikk seg en real nesestyver her om dagen.

Debatt:

Unge voksne må få muligheten til å bli boende i Troms og Finnmark

Våre unge skal ha inntekt, frihet og mulighet til å leve det livet det drømmes om i Troms og Finnmark.

Debatt:

Arbeiderpartiet sier nei til privatiseringen av eldreomsorgen!

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste bolverket mot økte forskjeller.