Våre ambisjoner for Tromsøskolen

meninger

I Kystens hus-erklæringa slår de tre Samarbeidspartiene Ap, Rødt og SV fast at vårt mål for Tromsøs oppvekst- og utdanningstilbud er å skape et godt livsgrunnlag for alle, og dermed utjevne de sosiale forskjellene i samfunnet. Det danner grunnlaget for vår utdanningspolitikk.

Samarbeidspartiene har store mål og ambisjoner for hva vi vil med Tromsøskolen. Vi vil begrense kravene om testing og rapportering til det som er relevant for elevenes læring og utvikling. Vi vil øke lærertettheten i grunnskolen, og ansette minst 40 nye lærere. Vi vil sette fokus på psykisk helsearbeid i skolen, blant annet gjennom tverrfaglig arbeid.

Vi vil også gi skoler som ønsker det mulighet til å gjøre forsøk med skolelekser, der øvingsarbeidet i form av lekser skjer på skolen, med lærer tilstede.

Det er særlig to grunner til at vi ønsker å gi skolene denne muligheten. For det første handler det om sosial mobilitet: ikke alle har mulighet til å få hjelp med lekser hjemme. Det kan det være ulike grunner til. Vi vil heller gi elever mulighet til å få god hjelp av en pedagog på skolen. For det andre kan det faktisk føre til bedre resultater: Digermulen skole i Lofoten har vært hjemmeleksefri i 14 år, og presterer bedre enn andre skoler, både lokalt og nasjonalt. Elevene deres er godt motivert, jobber hardt og har et godt forhold til lærerne.

Denne forsøksordninga vil selvsagt debatteres og behandles i kommunestyret før det innføres, og vi gleder oss til å få gode innspill på hvordan dette bør gjennomføres.