Kommentaren:

Følelser, nei takk

Dette er ikke et surt oppgulp fra undertegnede om å stenge kommentarfeltene, men snarere et hjertesukk, med et lønnlig håp i bunnen om å tenke før man skriver. Tenkning er lurt.
meninger

Som kommentator sitter jeg selvsagt i et skjørt glasshus, og mange vil nok se på det som imaginære håndgranater i dette glasshuset når jeg da oppfordrer andre til å tenke før de skriver.

En vesentlig forskjell er likevel at vi som skriver i media er underlagt både redaksjonelle grenser for hva som tillates av selvstendige ytringer fra vår penn. I tillegg er publikasjonene vi skriver for underlagt et ansvar som gjør at vi er tvingende nødt til å besinne oss, uansett hvor sterke meninger vi måtte brenne inne med.

Vi kan heller ikke bare slette en kommentar om den først har truffet gata, i form av bokstaver trykket på papir eller det er en ytring som publiseres på nett.

Les også: Norge - landet som fjerter for lite

Dette gjør selvsagt noe med oss, ikke for at vi nødvendigvis har bedre moral eller en høyere etisk standard av våre lesere, men fordi vi må stå til ansvar for det vi skriver, gir dette kanskje noen av oss den ekstra betenkningstiden, de små sekundene, som gjør at vi selvsensurer de drøyeste ytringene.

Det er en turbulent tid vi lever i, og mange moralske dilemmaer utfordrer oss på daglig basis. Jeg er fortsatt en novise i det sosiale mediet Facebook, men etter en drøy måned inni dette nettsamfunnet er det likevel mulig å danne seg et inntrykk av hva som foregår der.

Noe av det verste slagget skjer i lukkede grupper, der man må være medlem for å ha adgang til ytringene. Twitter-kontoen «Norges tekstkrigere» publiserer hele tiden de grelleste ytringene som finner sted innen et slikt.

Der er det flyktninger og asylsøkere som får gjennomgå. De bør drepes, brennes, tortureres, tvangsfores med utgått svinekjøtt osv. Og folk skriver svineriet under fullt navn. Likevel gjør de det i den tro at de utelukkende skriver til likesinnede, i lukkede rom. Så mye for den såkalte trykkoker-teorien.

Men det er også masse slagg av denne typen som lekker ut også i de helt åpne kommentarfeltene, som er fullt lesbare for alle og enhver. Gjerningsmannen bak 22. juli-terroren får selvsagt gjennomgå hver gang det er en mediesak om for eksempel soningsforholdene hans.

Les også: Kassadama på Rimi

Forståelig nok. Folk skriver at han heller bare bør drepes, og i det minste tortureres, basert på en harme som er lett å forstå, men som forfekter en rettergang vi gjerne omtaler som middelaldersk og usivilisert om vi ser den utført i praksis i andre, gjerne fjerntliggende land.

Mulla Krekar får virkelig testet oss ut, og her er det vrient å holde tunga rett i munnen, da mannen seriøst utfordrer våre holdninger til rettsapparatet. En mann som gjentatte ganger fengsles for voldstrusler mot både politikere og andre navngitte personer, og som beskyttes av det samfunnet han selv vil styrte, oppfordrer ikke akkurat til sympati og/eller omtanke.

Overgripere og sedelighetsdømte er naturligvis heller ikke langt opp på rangstigen i samfunnet. Barn som utsettes for overgrep er selve symbolet på uskyldige ofre for forkvaklede voksne menneskers galskap.

Hva som skal gjøre med disse overgriperne er ikke helt i samsvar om man sammenligner vårt eget rettssystem med kommentarfeltene.

Nylig var det en innsatt i Tromsø fengsel som hadde tatt saken i egne hender. Under overskriften «HA-mann rundjulte seksualforbryter» (HA= Hells Angels) flommet kommentarfeltet på Facebook over av begeistrede gratulasjoner fra folk.

Saken hadde flere hundre «Liker», der vi kunne lese en tilsynelatende endeløs hyllest av voldsovergrepet. Flere mente HA-mannen burde fått en pris og blitt sluppet ut som takk for jobben. HA-mannen satt for øvrig inne for voldstrusler.

Den dramatiske flyktningsituasjonen i Øst-Finnmark, med en påfølgende enorm mengde kompliserte variabler av juss, avstedkommer også mye grums på nettet. Kommentarfeltet er både fascinerende og deprimerende.

Mange mener i fullt alvor at alle som kommer over grensa skal settes på et fly direkte til Kabul, uten å få sine saker individuelt vurdert. Det er bare å sende dem vekk.

Det store paradokset i alt dette ufiltrerte hatet er den enorme, iboende selvmotsigelsen det representerer. Flyktninger, fremmede religioner, sterke seksuelle avvik, terrorister og massemordere bærer med seg en frykt for mange av oss, en frykt vi selvsagt ta på alvor, for all del.

Men er det ikke en tanke snodig at de samme menneskene som er livredde for sharialover skal overta Norges lover, er de samme som ytrer sympati og forståelse for dem som setter fyr på asylmottak, de som grisebanker seksualforbrytere eller de som vil pælme ut asylanter uten å gi dem en etterrettelig, individuell juridisk behandling?

På den ene siden er de redde for at det demokratiske og rettferdige Norge skal ødelegges, mens man på den andre siden ønsker å beskytte de samme verdiene ved å kaste dem på båten. Et eller annet sted på veien her faller iallfall logikken ut.

Les også: Kartlegger lokaler som kan huse flyktninger

Vi kan selvsagt diskutere strafferammen i det norske lovverket. Jeg mener selv at forholdet mellom for eksempel blind eller seksuell vold, og økonomisk kriminalitet, kan være vanskelig å skjønne.

Men da må vi endre strafferammene slik at de treffer på en måte folket støtter. Det er – takk og lov – til syvende og sist vi, folket, som stemmer på dem som havner på Stortinget, som er den lovgivende makt her til lands.

Men vi kan aldri gå snarveier rundt de gjeldende lovene, bare fordi det emosjonelle klimaet i en betent sak gir vårt juridiske kompass slagside. Det er nettopp da et kjølig, saklig og fornuftig rettsvesen skal hjelpe oss til å ikke miste hodet. Selv i den utskjelte middelalderen overlot vi disse spørsmålene til domstolene.

Avstraffelser basert på følelser er å overlate samfunnet til lynch-mobben, de som egenhendig vil sette opp galgen på torget og la det stå til. Vi vil ikke tilbake dit. Vi er bedre enn som så.