Debatt

«Gjør låvedøra høy og porten vid, Listhaug!»

Små skattegrep kan virke uproblematisk på politikerne, men for oss de gjelder kan det innebære mange hundretusener.

  Foto: Stian Jakobsen

meninger

Regjeringen har foreslått å fjerne skattefritak på gårdssalg til familiemedlemmer i statsbudsjettet. For to år siden tok den bort arveavgiften, med det resultat at muligheten til å skrive opp verdier på maskiner og redskap falt bort. Dette er bare to av flere tiltak fra regjeringen som gjør det vanskeligere for ungdom å velge ei fremtid i landbruket.

Norges Bygdeungdomslag er bekymret for signalene regjeringen sender ut til unge bønder. Å overta et gårdsbruk er en prosess. Stadige endringer i skatte- og landbrukspolitikken gjør det vanskelig å planlegge, og skaper unødvendig usikkerhet. Det var ikke få gårdsoverdragelser som ble gjort «over natta» da arveavgiften ble fjernet ved utgangen av 2014, men hvor gjennomtenkte var alle sammen? Vi trenger forutsigbarhet – ikke plutselige endringer som er lite helhetlige.

Det er tydelig at rekruttering først og fremst er et interessant tema for landbruksministeren i forbindelse med festtaler. I Norges Bygdeungdomslag er det mange ungdommer som står på trappene til å gå inn i landbruksnæringa. Men ingen vil bli bønder for enhver pris. En av de viktigste faktorene, mener vi, er en forutsigbar landbrukspolitikk som gir oss en pekepinn på hva vi kan vente oss i framtida av rammebetingelser.

Stadig nye grep i landbrukspolitikken med påfølgende økte kostnader gjør ikke terskelen lavere for at ungdom skal velge å overta gårdsbruk og satse på ei fremtid som matprodusent. Små skattegrep kan virke uproblematisk på politikerne, men for oss de gjelder kan det innebære mange hundretusener.