Debatt

«Innvandring i Norge»

"Hvor lenge skal vi høre regjeringen si de vurderer å stenge grensen ved Storskog?" spør Bodil Ridderseth Larsen (H).

Bodil Ridderseth Larsen  Foto: Ronald Johansen

meninger

Hvor lenge skal vi høre regjeringen si de vurderer å stenge grensen ved Storskog?  For oss vanlige folk er det ikke til å forstå.  Hvis det er hensynet til næringslivet og handelen med Russland som er hindringen, må det være mulig å utstede passeringsbevis for disse trafikantene. Mottakene er på sammenbruddets rand. Mange migranter blir ikke registrert, hverken med ID eller sykdommer. 

Vi hører statsministeren vurderer å sette opp direktefly Kirkenes - Kabul.  Det er også vurdert å ta i bruke et lukket mottak i Kirkenes.   Hvor lenge skal denne vurderingen pågå?  Samtidig som Regjeringa vurderer alle alternativer, vokser flyktningestrømmen.

Les også: Vil ha kommunalt asylmottak

Stortinget ga torsdag sin tilslutning til Regjeringens forslag om hva som må gjøres for å få asyl- og emigrantkontroll. Nå skal det vurderes hvordan det skal gjøres og her skal KrF og Venstre ha minst ett ord med i laget.  Imens strømmer asylsøkere og migranter inn i landet og antallet som myndighetene ikke kjenner identiteten til, vokser. Nå hører vi at ca. 1.500 migranter er forsvunnet fra mottak i Norge, ingen har adresse på hvor disse befinner seg, eller forsåvidt hvem de er.  Fra før av er det minst 5.000 asylsøkere i mottak, som myndighetene ikke vet hvor de skal plassere.

All tilstrømning av migranter gir ringvirkninger i lokalsamfunnene. Kommunenes egne innbyggere blir i første omgang satt tilbake i alle køer som for eksempel har med helsevesenet og boliger  å gjøre. Deretter kommer barnehageplasser, skoler, SFO, eldreomsorg og forøvrig andre pålagte hjelpetiltak.

Les også: Vil hjelpe nordmenn og utlendinger med bedre kommunikasjon

Jeg er ikke rasist, men realist.  Jeg opplever at situasjonen er ute av kontroll. Derfor må regjeringen straks iverksette tiltak som ivaretar behovet for nasjonal sikkerhet. Innvandringsproblemene må håndteres på en slik måte at befolkninga i Norge fortsatt kan føle seg trygge og at det ikke går ut over befolkningens behov.