Debatt

«Byrådets ideologiske styringsiver»

- Den siste uken har vi sett flere eksempler på at byrådet lar gammelkommunistisk tankegods være viktigere for utviklingen av Tromsø enn opprettelsen av gode og legitime tjenester til Tromsøs innbyggere!
meninger

I avisen iTromsø lørdag 21. november er det et oppslag om Sjøtun Sanitetsforening som ønsker å lage et tilbud for hjelp og støtte til kreftpasienter som ønsker å dø hjemme. Tilbudet skal utføres av kreftsykepleiere og frivillige. Mange har meldt seg inn i foreningen for å kunne få bidra og det er jobbet over 2.000 timer frivillig for prosjektet så langt.

Prosjektet var lagt inn i budsjettet av forrige byråd, men nå viser det seg at sittende byråd ved byråd for helse- og omsorg, Gunhild Johansen, har tatt prosjektet ut av sitt budsjett. Til alt overmål av blant annet ideologiske grunner. Begrunnelsen til byråd Johansen er at byrådet ikke ønsker privatisering av omsorgstjenestene, og at det er kommunen som skal sørge for omsorgstjenester til sine innbyggere, og at man er opptatt av å bygge opp egen kompetanse på feltet.

Da jeg leste saken ble jeg både trist og sjokkert. Ap, SV og Rødt vil av ideologiske grunner ikke støtte et frivillig, ideelt initiativ som et verdifullt supplement til de lovpålagte kommunale tjenestene. Sjøtun Sanitetsforening sitt prosjekt ville være en hjelp og støtte til pasienter som kommunen ikke har mulighet til å gi pasienter og pårørende i en vanskelig situasjon.

Dagens røde byrådspartier var sterkt kritiske til konkurranseutsetting av hjemmebaserte tjenester i pleie- og omsorgssektoren, men her bruker man ideologi for å stoppe et initiativ fra frivillige. Prosjektet handler ikke om verken kommersielle aktører eller profitt. Det blir da ikke troverdig at de samme partiene i valgkampen hevdet at man ville det beste for byens innbyggere, og gjerne ville ha med frivillige på laget. Med all tydelighet kan det anføres enda et løftebrudd fra Ap, SV og Rødt.

Den siste uken har vi sett flere eksempler på at byrådet lar gammelkommunistisk tankegods være viktigere for utviklingen av Tromsø enn opprettelsen av gode og legitime tjenester til Tromsøs innbyggere!