Debatt

«Fjorden full av sild, hval – og trålere»

Den siste måneden har Kaldfjorden og Vengsøyfjorden vært full av sild. Den silda trekker ikke bare hvalen inn i fjordene, men også store not og ringtrålere etter at myndighetene tidligere i år tillot dem å gå inn i fjordene.

Illustrasjon.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Naturvernforbundet redd fiskeridirektoratet har handlet overilt, og at dette i aller høyeste grad vil ha konsekvenser for både økosystemene og kystsamfunnene.

Langs fjordene våre er det trukket linjer, fjordlinjer, som fungerer som viktige biologisk regulerings-verktøy for hele kysten. Innenfor disse linjene er det forbud mot å fiske med fartøy over 15 meter. Fjordlinjene, som beskytter fjordtorsken fra for høy beskatning, spiller en positiv rolle for flere bestander. Sild, kystbrisling, brosme, lange, blålange, kveite og sei er blant bestandene som på ulikt vis drar fordel av beskyttelsen fra fjordlinjene. Tidligere i år opphevet fiskeridirektoratet forbudet mot store fartøy innenfor fjordlinjene i årets sildefiske for Troms og Nordland.

Havforskningsinstituttet skrev i brev til fiskeridirektoratet før jul at å øke fartøyslengden til 21 meter innenfor fjordlinjene «kan være for liberalt». Likevel begrunnet fiskeridirektoratet denne utvidelsen i tillatt fjordfiske som biologisk forsvarlig. Naturvernforbundet er kritisk til at Fiskeridirektoratet gir inntrykk av at Havforskningsinstituttet støtter den utvidede adgangen, når de i realiteten fraråder den.

Når silda nå trekker inn i fjorden, trekker den ofte med seg betydelig forekomst av andre arter. Kystnært sildefiske med store nøter øker risikoen for bifangst av andre arter, og store nøtekast kan ha langt større konsekvenser for økosystemet i fjordene enn det har på åpent hav. Naturvernforbundet er kjent med at et område ved Gåsvær ble stengt med øyeblikkelig virkning den 17. november i år. Da var det en gjennomsnittlig innblanding av 1131 kg sei og 149 kg torsk per kast fra snurpenoten. Men dette er ikke unikt for Gåsvær. Tre dager senere, den 20. november, kunne FiskeribladetFiskaren rapportere om at det i Kaldfjorden i Troms var sterkt innslag av bifangst hos de store sildefiskerne. 3200 kilo sei per 100 tonn sild.

Naturvernforbundet er bekymret for det store anslaget bifangst hos not og ringtrålerne, men også om rapporteringer fra kystfiskere som har valgt å trekke seg vekk fra fjorden og over til Malangsgrunnen, fordi de opplever presset som for stort. Derfor har vi nå sendt brev til fiskeridirektoratet hvor vi krever en redegjørelse for utviklingen av sildefisket i fjorden. Særlig er det viktig å vite antallet kontroller som er utført så langt i årets sesong, men også antallet kontroller under levering, så man får målt tallet for bifangsten. Videre er det viktig for oss å vite om dispensasjonen som er gitt innenfor fjordfisket i årets sildefiske er tenkt opprettholdt for fremtidige sesonger.