Debatt

«Tromsøbadet er den beste løsningen»

Alfheim vil ikke kunne bli noe fremtidens anlegg for byen Tromsø. Det er per dags dato altfor lite.

Slik ser Asplan Viak for seg at Tromsøbadet kan bli seende ut. 

meninger

Brage Sollund kom med fornuftige redegjørelse angående Alfheim svømmehall sin fremtid i avisa Nordlys og Tromsø siste uke. Her fremstiller han at når det skal bygges nytt badeanlegg i Tromsø, så er det Tromsøbadet som vil være mest aktuelt og få bygd. Tromsøbadet er et bade- og svømmeanlegg som vil tilfredsstille dagens og morgendagens behov innen bade- og svømmeaktiviteter.

Les Sollunds innlegg: «Alfheim skal bestå»

Les også: Full uenighet om Tromsøbadet og Alfheim svømmehall

Tromsøbadet vil med deres tilbud inkludere mange nye ulike brukergrupper, som i dag står helt uten dette tilbudet. Alfheim svømmehall har levd i 50 år og har sikkert gledet mange gjennom disse årene. Alfheim er som de fleste vet, totalt nedslitt og Alfheim vil ikke kunne tilfredsstille de behov man krever for og få gode bade- og svømmeopplevelser, etter en oppgradering av anlegget. Alfheim vil ikke kunne bli noe fremtidens anlegg for byen Tromsø. Det er per dags dato altfor lite.

Les også: – Å legge ned svømmehallen er et idiotisk forslag

Kommunen sier at det ikke blir aktuelt å bruke penger både på Alfheim og Tromsøbadet. Regnestykket som Brage Sollund kom med i sitt innlegg i Tromsø-avisene viser også fornuften med at pengene blir brukt på et nytt Tromsøbad, som vil dekke fremtidens behov.

Har nå også registrert at LO i Tromsø grynter på nesen over at det skal bygges et nytt og flott bade- og svømmeanlegg, som vil få internasjonale mål med 50 meters basseng, som vil være det eneste i hele Nord-Norge med dette tilbudet.

Det er vel ikke LO sin jobb og komme med meninger og synsinger i hva og hvilke bygg som kommunen skal starte opp med i sine prosjekt.

Når det nye Tromsøbadet står ferdig vil det bli tatt imot med åpne armer av byens innbyggere og mange besøkende utenfor kommunegrensa vår. Svømmesporten i nord vil få et kjempeløft.

I dag er Tromsø et u-land når det gjelder bade- og svømmeopplevelser. Når Tromsø badet står ferdig vil ha et av landets beste tilbud innen svømme- og badeopplevelser.