Debatt

«Nedlegging av Stakkevollan svømmehall»

Fra pressen er vi blitt kjent med at realisering av et badeland i Tromsø forutsetter at Stakkevollan svømmehall legges ned.

Illustrasjon.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Vi er ikke negative til et badeland, og er enige i at Tromsø har behov for økt bassengkapasitet, både for fritidsbruk, idrett og undervisning. Når vi reagerer negativt på at Stakkevollan svømmehall skal avvikles, og på måten dette skjer på, er det altså ikke et innlegg mot utbygging av bassengkapasiteten i Tromsø.

For det første vil vi påpeke det uheldige i prosessen, eller snarere mangel på prosess, ved at vi ikke er informert direkte om planene, men har fått informasjon gjennom pressen. For det andre kan vi ikke se at de negative konsekvensene for bydelen inngår i regnskapet for et nytt badeland. Vi antar at årsaken er at planleggerne ikke har sett Stakkevollan svømmehall som en del av nærmiljøet på Stakkevollan.

Stakkevollan er en ressurssterk bydel, med stort fellesskap og stort samhold på grunn av felles organisering gjennom borettslag, idrettslag og velforening, men er også en sårbar bydel på grunn av mange små boenheter og store integreringsutfordringer. Bydelen har stor frivillighet som over mange år har arbeidet for å legge til rette for fritidsaktiviteter for integrering. Dette har gitt gode resultater, og bydelen opplever ubetydelige sosiale problemer. Det er likevel nødvendig å ha et løpende fokus på fellesarenaer og felles tilbud, både med tanke på integrering, men også for å legge til rette for andre grupper som faller utenfor organiserte fritidstilbud, blant annet en økende eldre befolkning som trenger møteplasser og fellesskap. Det er derfor nødvendig at kommunen arbeider med og ikke mot denne bydelen.

Da kommunen i 2011 lanserte ideen om et bydelsløft for Kroken og Stakkevollan ble det fra kommuneledelsen understreket at man måtte gjennomføre prosjektet når man først inviterte bydelene til et slikt arbeid. Før arbeidet ble skrinlagt, kom det fram at det som stod øverst på ønskelista fra Stakkevollan var et bydelshus, ikke nødvendigvis i form av et nytt bygg, men som en fellesfunksjon og en møteplass i nærområdet. Forprosjektrapporten fra 2012 er fortsatt god lesning, og kan bidra til å bekrefte at å bygge ned fellesarealer, gjennom å legge ned bassenget i bydelen, vitner om uforstand. En eventuell ny idrettshall til erstatning for bassenget vil i hovedsak rette seg mot den organiserte idretten. Det er ikke tvil om at byen trenger idrettshaller, men det vil i liten grad være et nærmiljø-lavterskeltilbud for Stakkevollan.

Da Stakkevollan skole ble etablert var det under forutsetning at idrettshallen og bassenget på Utsikten skulle være skolens basseng og gymsal. Skolen har i alle år manglet den fellesarenaen som en gymsal kan være, og FAU på skolen arbeider nå for å få etablert gymsal på skolen. Dette arbeidet regner vi med ikke blir negativt påvirket av bassengsaken, selv om vi leser i avisa at en ny idrettshall er en mulig etterbruk av bassenget. Skolen har uansett behov for økt bassengkapasitet. Svømmeundervisning i det nye badelandet vil kreve busstransport, i motsetning til dagens løsning. For skolen vil det være praktisk gjennomførbart, men vi er usikre på om dette er tatt med i miljøregnskapet for nybadet.

Stakkevollan er i folketall og bosetningsmønster som en liten by å regne. Vi setter pris på å ha et helt greit svømmebasseng i nærområdet, som vi kan nå uten bil, som kan brukes av alle uten medlemskap og organisering og som ikke koster mer enn at det er tilgjengelig for alle grupper, uansett økonomisk evne.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger