Debatt

«Det er greit å endre mening, men…»

Hvis byrådet nå mener skyhøy eiendomsskatt er helt nødvendig, burde de også ha ment det før 14. september. Det er ikke rart at mange velgere føler seg ført bak lyset.

Kristian Støback Wilhelmsen.  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Det nærmer seg jul og kommunestyret avsluttet som vanlig året med behandling av årsbudsjett og økonomiplan. Selv om det kanskje ikke høres veldig festlig ut er det i denne saken politikerne bestemmer hva vi skal bruke milliarder av kroner på, og hvor politikerne skal hente penger fra. Med andre ord en av de største og viktigste sakene kommunestyret behandler, som har stor betydning for innbyggerne i Tromsø.

Høyre forsøkte blant annet å bevilge 750 000 kroner mer til Vitensenteret slik at elevene i Tromsøskolen får et besøk der årlig. Vi må prioritere realfag, og dette forslaget var en viktig del av det. Vi ønsket også å bruke 1 million på etter og videreutdanning av barnehageansatte, slik at vi kan komme nærmere målet om nok barnehagelærere.

Dette var den første skikkelige muligheten for det nye rød-røde byrådet til å vise gjennom handling at de mener det de har sagt i valgkampen, i den såkalte Kysten Hus-erklæringen og i andre sammenhenger. På noen viktige punkter bommer de tre røde fullstendig.

Eiendomsskatten er det beste eksempelet. Både i Kort sagt og Byrunden skrev Kristin Røymo i august at Arbeiderpartiet skulle øke eiendomsskatten med 0,4 promille, altså til 2011-nivå. Innlegget avsluttes med følgende ord: «Hvis det er flere spørsmål om eiendomsskatten – fyr løs!» Når byrådet nå velger å øke eiendomsskatten langt, langt over 2011-nivå, er det mange som har spørsmål å fyre løs med.

Økonomien i Tromsø kommune er utfordrende, det har den vært over flere år. Hvis byrådet nå mener skyhøy eiendomsskatt er helt nødvendig, burde de også ha ment det før 14. september. Det er ikke rart at mange velgere føler seg ført bak lyset. Jeg tipper byrådet krysser fingrene og håper velgerne glemmer dette før neste valg.

Jeg skulle ønske at jeg kunne avslutte innlegget allerede her, men det kan jeg ikke. De fleste partiene har gått til valg på bedre samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner, også de røde byrådspartiene. Midt i valgkampen inviterte Sjøtun sanitetsforeningen flere politikere til et møte om å sette i gang et prosjekt for å legge til rette for at døende kreftpasienter skal kunne tilbringe sine siste dager i sitt eget hjem. Et utrolig bra initiativ som ville vært viktig for mange pasienter og deres familier.

Alle politikerne som var til stede på møtet, på tvers av partigrenser, uttrykte seg positiv til dette. Alle ønsker å få dette til. Derfor la det borgerlige byrådet inn kroner 500 000 til dette prosjektet i sitt forslag til budsjett for 2016. Det rød-røde byrådet har fjernet disse pengene i sitt forslag, blant annet av ideologiske grunner. Det finnes et lignende tilbud i Oslo, der kommunen samarbeider med en ideell organisasjon, og har gjort det over flere tiår. Dersom byrådet ønsker er det altså mulig å få dette til. Det er ikke enkelt å skjønne hvorfor man har ombestemt seg etter valget.

Høyre sitt forslag til budsjett fikk selvsagt ikke flertall i kommunestyret. Her foreslo vi at eiendomsskatten skal holdes på dagens nivå og at kroner 500 000 skulle bevilges til Sjøtun sanitetsforening for å komme i gang med det som kan bli et fantastisk godt tilbud i Tromsø.

Dette fikk vi ikke gjennomslag for fordi Arbeiderpartiet, Rødt og SV stemte mot. De har ombestemt seg. Det er selvsagt greit å endre mening, men å mene en ting før valget og det motsatte etter valget er ikke bra – for å si det forsiktig.