Debatt

"Sterk kommuneøkonomi"

meninger

Regjeringen har økt kommunenes inntekter og alt ligger til rette for at det skal skapes flere arbeidsplasser, bedre kvalitet på de kommunale velferdstjenestene og mer profesjonelle kommuner. Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson, Helge Pedersen, prøver å framstille regjeringens budsjett som svakt og magert. Dette til tross for at overføringene til kommunesektoren er nesten 9 mrd. høyere enn fjoråret og vesentlig høyere enn under arbeiderpartiets styre.

Budsjettavtalen mellom de fire samarbeidspartiene på Stortinget innebærer at kommunene får en vekst i frie inntekter på nesten 5 mrd. kroner. Enda viktigere er det at kommunene får et større økonomisk handlingsrom enn tidligere år. Realiteten er at kommunene får og har fått et større økonomisk handlingsrom under FrPs regjeringsperiode enn under de tre foregående årene med Arbeiderpartiet i posisjon. Dette er penger kommunene selv kan disponere fritt til formål som lokalsamfunnet ønsker å prioritere.

Det er i disse dager viktig at kommunene har økonomisk handlekraft til å drive næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Regjeringen har levert et sterkt kommunebudsjett og nå ligger stafettpinnen hos landets 428 kommuner. Forutsetningene for å bygge bedre kommuner, flere arbeidsplasser og bedre kvalitet på velferdstjenestene er gode. På tross av dette er det ikke overraskende at Arbeiderpartiet har et ønske om å marginalisere og kritisere regjeringens kommuneopplegg, men kritikken er iallfall ikke sann.