Debatt

«Vil du bidra til at flyktninger får opplæring?»

Blant annet vet vi at det finnes pensjonerte lærere som ønsker å bidra i den akutte situasjonen vi befinner oss i.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.) sammen med Kristian Støback Wilhelmsenunder uteksamineringen av landets første kull i 5-årig lærermaster på UiT i juni 2015.  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Skolen spiller en helt avgjørende rolle i hvor godt vi lykkes med å integrere flyktningbarn i Norge. Disse barna trenger gode lærere, og Kunnskapsdepartementet oppretter derfor en lærerpool som skal bidra til å gi alle et godt opplæringstilbud.

I 2015 kom det over 30.000 asylsøkere til Norge, og mer enn 7.000 av dem er barn i skolealder. Selv om regjeringen har strammet inn flyktning- og asylpolitikken og en del av asylsøkerne ikke vil få bli, er det fortsatt mange mennesker som skal integreres i årene som kommer.

Mange har kommet til Norge i løpet av kort tid, og det har derfor vært vanskelig å gi barna den skolegangen de har rett på. I tillegg til de mange gode lærerne som allerede jobber i skolen, trenger vi derfor lærere og andre som kan bidra i undervisningen av asylsøkere i skolealder. Mange steder er det problemer med å skaffe nok lærere med riktig kompetanse, spesielt når det gjelder språk.

Lærerpoolen er et akuttiltak for at barna skal få opplæring så raskt som mulig, og er et støttetiltak for kommuner som har kapasitetsproblemer i forbindelse med flyktningsituasjonen. Det vi først og fremst søker etter nå, er lærere og andre som kan bidra i korte, midlertidige oppdrag.

Blant annet vet vi at det finnes pensjonerte lærere som ønsker å bidra i den akutte situasjonen vi befinner oss i.

Jeg vil oppfordre så mange med lærerbakgrunn som mulig til å registrere seg på Utdanningsdirektoratets nettside, og bidra til å gi flyktningbarn et godt skoletilbud og en god start i Norge.