"Regjeringas lærerbløff"

Les debattinnlegget skrevet av Magnus Weggesrud.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

meninger

Den blå regjeringa lovte tidenes lærerløft, men ga oss tidenes lærerbløff. De skulle gi meg flere og smartere kolleger, men avskiltet istedet flere av de fantastiske pedagogene jeg jobber med.

Istedenfor å se på innholdet i lærerutdanninga, har regjeringa valgt å fokusere på lengden. Man vraket våren 2014 en utdanning som var ny i 2010, før det første kullet var gått ut. Lærerutdanninga blir fra 2017 femårig. Lærerutdanninga kunne trengt mer praksis enn dagens minimum 100 dager, ikke ett år til med forskning på skolebenken. Samtidig øker man inntakskravet fra 3 til 4 i matematikk fra høsten 2016, og senere også engelsk og norsk. Det spiller ingen rolle om du skal undervise i faget eller ikke. For Senterpartiet har innholdet og sluttkompetansen i lærerutdanninga vært viktigere enn å gjøre døren tyngre for å komme inn.

I juni i fjor bestemte regjeringa at antall studiepoeng er viktigere enn den reelle kompetansen en lærer har. Nå skal lærere ha minst 30 studiepoeng i barneskolen og 60 studiepoeng i ungdomsskolen for å undervise i engelsk, matte, norsk, samisk og norsk tegnspråk. Senterpartiet er enig i at det er riktig å stille formelle krav til kompetanse i fagene du underviser i. Problemet, og det Senterpartiet er uenige i, er at de nye kravene skal ha tilbakevirkende kraft. Flere titalls tusen lærere har med et pennestrøk fått beskjed om at de ikke er gode nok. Erfarne pedagoger som har undervist i mange år har fått beskjed om at de ikke er gode nok. 38.000 lærer må nå på etter- og videreutdanning. Samtidig vil Norge ifølge SSB mangle nær 20.000 lærere i skolen om få år. Jeg spår at vi vil mangle flere etter de blås lærerslakt.

Det siste tilskuddet i regjeringas lærerfiendtlige politikk, er at søkere til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) må ha mastegrad i ett undervisningsfag. For Senterpartiet er det utelukkende positivt at mennesker fra andre yrkesgrupper ønsker å undervise i skolen. Å få lærere med praktisk yrkesbakgrunn kan gjøre opplæringa mer praktisk og virkelighetsnær. Nå blir det slik at en snekker med fagbrev ikke har mulighet til å undervise i faget sitt. Senterpartiskolen er en praktisk skole som anerkjenner praktiske ferdigheter og erfaring. Regjeringas skole er en teoriskole med altfor få lærere, der antall studiepoeng er viktigere enn alt annet.

Jeg vil ha flere kolleger på skolen jeg jobber. Det kommer jeg ikke til å få når regjeringa drar opp og fjerner stigen vordende lærerspirer har lyst til å klatre i.