Kronikk

Hvordan møter vi fremtiden i nord?

Den kommende uken fylles Tromsø med politikere, journalister, næringslivsledere og organisasjonsfolk under Arctic Frontiers.

Christian Chramer  Foto: MARIUS HANSEN

meninger

De tilreisende kommer til Tromsø for å diskutere fremtidens utvikling i Arktis med oss som bor og jobber her. Endringstakten går raskere og omstillingen er mer omfattende. Det snakkes om en ny, industriell revolusjon og dette vil diskuteres også under Arctic Frontiers 2016.

I årene som kommer vil vårt nærings- og arbeidsliv i økende grad preges av digitalisering og automatisering. Denne utviklingen omtales som den fjerde industrielle revolusjon og temaet vies stor oppmerksomhet disse dager. Det var hovedtema på NHOs årskonferanse, det er tema denne uken under World Economic Forum i Davos og det vil sette sitt preg på Arctic Frontiers under Arctic Frontiers Business neste uke.

Når utvikling i Arktis skal diskuteres vil mange stemmer la seg høre. Fra de som vil la det meste forbli som i dag til de som ser muligheter for økt utvikling, verdiskapning og markedstilgang. Teknologi, innovasjon og den fjerde industrielle revolusjon kan gjøre det mulig å kombinere flere hensyn og preferanser enn noen gang tidligere. I følge Professor ved MIT Andrew McAfee vil vi om 50 år se på alt som har skjedd av innovasjon frem til i dag som mindre viktig, mens de virkelig store teknologiske kvantesprang ligger foran oss.

Norge er ifølge storbanken UBS blant de landene i verden som er best rigget for å skape vekst basert på ny teknologi. Dette begrunnes blant annet med en høyt utdannet befolkning, en sterk økonomi og vi er god på å ta i bruk ny teknologi. I vår region har vi i tillegg sterke økonomiske motorer innen byggenæringen, sjømat, reiseliv, FoU og en sterk offentlig sektor som gjør regionen robust mot økonomiske svingninger. Flere av disse næringene er representert under Arctic Frontiers hvor vi får høre deres fremtidsperspektiver.

Utvikling av big data, delingsøkonomi, intelligente IKT-systemer og roboter er særlig godt nytt for oss som lever opp mot iskanten. Næringslivet rapporter eksempelvis om mangel på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft. Roboter og it-systemer kan løse mange av de manuelle oppgavene som utføres i dag. Vi frigjør ressurser og kan bruke arbeidskraften til økt verdiskapning og i oppgaver hvor maskiner aldri kan erstatte mennesker.

Digital kommunikasjon og nye selskaper som Airbnb og bookingplattformer som hotels.com og Tripadvisor utfordrer etablerte strukturer og gir forbrukeren mer makt og flere valgmuligheter. Det som for få år siden var ukjente organisasjoner og kanaler er det nå avgjørende at vårt næringsliv kan utnytte og konkurrere med

På samme måte som vi kan nå millioner av potensielle gjester med bilder av nordlyset og supertilbud på overnatting, leiebil og aktivitet gir digitalisering også muligheter for økt produksjon i nord. Tilgang på 3D-printere, big data og globale samarbeidsmuligheter gjør det like naturlig å sitte i Nord-Troms som i Nord-London for å lage maskindeler eller designmøbler. Geografisk nærhet til markedet får mindre betydning for forretningsdrift da kundene kan finnes over alt og varer kan sendes til mottakere over hele verden som pakkepost eller printbare filer.

I Nord-Norge finnes det allerede fremragende forskningsmiljøer og bedrifter som driver grønn, arktisk verdiskapning. På Svalbard er LNS verdens beste på å bygge antenneparker i arktiske strøk, i Finnfjord jobber de med å skape verdens første Co2-nøytrale smelteverk, Noruts dronesatsing skyter fart på Svalbard og i Bodø og i Grovfjord har de hårete mål om å bygge batteridrevne oppdrettsbåter. I Tromsø analyserer Kongsberg Satellite Service og Microsoft big data for deres internasjonale kunder, og Sjømatrådet kjenner forbrukervanene til sjømatkonsumenter i hele verden basert på en stor strøm av data.

Vår arktiske kompetanse på å få maskiner, reiselivsopplevelser og vertskapsrollen til å fungere under ekstreme klimatiske forhold, langt fra store markeder og med en begrenset tilgang på kompetanse og arbeidskraft vil bli vårt største konkurransefortrinn.

Hvordan vi utnytter vårt konkurransefortrinn til å utdanne, samarbeide og innovere for fremtiden må diskuteres under Arctic Frontiers. Vi ser frem til å delta i diskusjonen om et verdiskapende Nord-Norge som kan legge seg helt fremst i den arktiske fronten.