Debatt

«Nordnorsk råd og Forsvaret»

Det er skuffende at Nordnorsk råd, som består av den politiske ledelsen i Nordland, Troms og Finnmark, ikke evner en mer presis uttalelse om Forsvarets fremtidige innretning nasjonalt og i landsdelen.

Illustrasjon.  

meninger

I sitt møte 19. januar i Tromsø ga Nordnorsk råd sin uttalelse om Forsvaret under tittelen – «Nordområdene må forme Norges Forsvar.» Når det fra Forsvarssjefens side er ønskelig å flytte ledelsen av Kystvakta fra Sortland til Bergen, legge ned Andøya flystasjon og avskaffe den kapasiteten som Orion-flyene representerer, legge ned Kystjeger-kommandoen, frata Hæren luftmobilitet, redusere Bardufoss flystasjon og videreføre Generalinspektøren for Luftforsvaret på Rygge mot tidligere stortingsvedtak om flytting til Bodø, burde rådet være klarere i sin uttalelse. Videre burde Nordnorsk råd legge føringer for langtidsmeldingen og gi standpunkt for de enkelte partiene på Stortinget.

Les flere debattinnlegg her.

Først uttaler Nordnorsk råd: «Det er viktig med en tydelig tilstedeværelse i nord», men avslutter med: «Forsvarets kapasiteter må fortsatt bidra tungt innen områder som det å drive søk- og redningsoperasjoner, fiskeriinspeksjon og miljøovervåking. Vi mener forsvarspolitikken må vektlegge at de sivilmilitære kapasitetene i nord bidrar til lavspenning.» Leser vi her et ønske om nedbygging av rene militære kapasiteter?

Hovedoppgaven til det norske Forsvaret er å forsvare landet og dets interesser mot væpnet angrep. Det faktum at Russland øker sine bevilgninger til forsvaret og har vist en folkerettsstridig annektering av et annet land, må vektlegges. Russisk strategi i nord er sterkt preget av maritim orientering med Nordflåten i førersetet. Norskehavet og Barentshavet er i så måte militærstrategiske områder.

LES OGSÅ: Et forsvar for fremtiden

Det vil derfor være naturlig at den nye Langtidsmeldingen gjenspeiler hvordan Norge og dets allierte vil bidra til «good order at sea». Full og uinnskrenket suverenitet skal kunne hevdes på fastlands-Norge, i den norske økonomiske sonen, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen rundt Svalbard. Dette gjenspeiler ikke Nordnorsk råd sin uttalelse.