«Kunnskap fremfor postnummer»

Foto: Petter Strøm 

meninger

Posisjon i Troms fylke (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre) ønsker ikke ordningen med fritt skolevalg. I stedet for en ordning med fritt skolevalg ønskes ordningen med nærskoleprinsippet. Det vil si at elevene kommer inn på den skolen som ligger nærmest der de bor. Fremskrittspartiet mener det er en utvikling i feil retning.

Tusenvis av elever i Norge får lov til å velge hvilken skole de skal gå på. Denne rettigheten får ikke elevene i fylket vårt ta del i, ikke fordi de ikke er flinke nok, men fordi posisjonen har bestemt at postnummeret deres er viktigere enn det de har i hodet. I praksis vil denne ordningen sette en stopper for den mobiliteten som kunne finne sted ved at elvene kunne søke seg inn på en skole som kunne tilby en annen studielinje, en skole med bedre læringsmiljø eller en skole hvor flere av vennene skulle gå på. Eller i verste fall være ødeleggende på motivasjon med tanke på valg av studielinje.

Den mest brukte argumentasjonen som brukes for å ikke innføre fritt skolevalg, en ordning hvor 9 av 10 elever kommer inn på sitt førstevalg, er at den tjener elevene med ressurssterke foreldre og elevene som presterer godt på skolen fra før. Det vektlegges ikke at muligheten for å søke seg inn på den skolen man ønsker gjelder for alle, også for dem som har blitt mobbet, utestengt, baksnakket og oversett av de samme folkene fra 1. klasse på barneskolen til 10. klasse på ungdomsskolen.

Frp er klare på at alle elever er unike, og at ingen er like. Alle elever har ulike ambisjoner og behov for tilpasning, derfor er Frp tydelige på at vi fortsatt vil legge til rette for at valgfriheten skal stå i sentrum – ikke posisjonens autoritære tanke om at politikerne vet best. I motsetning til posisjon mener vi at en ordning med fritt skolevalg vil styrke muligheten for at de svakeste elevene får mer motivasjon og dermed langt større sjanse for å fullføre skolegangen, ikke sørge for mer slitasje på motivasjon blant dem eller andre elever. Vi mener at fritt skolevalg vil føre til større konkurranse blant skolene, slik at ikke bare nærskolen lengre er et alternativt.

Frp mener at motivasjonen hos elevene vil svekkes, da det ikke stilles krav til elevene på ungdomsskolen. Det må kunne gå an å inngå et kompromiss hvor det innføres en fullføringsgaranti, slik at elever som kommer inn på sin ønskede skole i VG1 blir garantert en plass ut skoleløpet uten at ordningen med fritt skolevalg skal skrotes. For oss er det viktigere å sikre elevene valgfrihet, ikke å ri ideologiske kjepphester som kan ødelegge for elevene.

Med nærskoleprinsippet i praksis får elever mindre frihet over sitt skoleløp, mens maktkåte politikere skal avgjøre hvilken skole du skal gå på. Dette vil skje når postnummeret har mer å si enn kunnskapen. Frp mener kunnskap er viktigere enn postnummeret.