Debatt

«Aps eldrebløff»

Under en valgkamp gikk Arbeiderpartiet ut og lovde at de skulle bygge 15.000 nye sykehjemsplasser innen 2015, men de klarte bare å bygge 3.000 nye plasser.

Brage Larsen Sollund og Kristin Røymo.  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

I den siste periode Arbeiderpartiet hadde flertall i Tromsø kommune ble Sør-Tromsøya sykehjem bygd, men vi må ikke glemme at Hvilhaug ble nedlagt. Disse pasientene på Hvilhaug ble overført til Sør-Tromsøya sykehjem og vi fikk nedgang i antall sykehjemsplasser.

Les flere debattinnlegg her.

Mens Arbeiderpartiet styrte sammen med SV, stilte daværende representant Christensen fra KrF spørsmål om hvordan Tromsø kommune skulle møte eldrebølgen, men fikk et dårlig svar fra da værende politiske ledelse i kommune. I 2012 ble samhandlingsreformen innført, og daværende leder Brage Larsen Sollund i Helse- og sosialkomiteen sa at denne reformen ikke ville koste Tromsø kommune en krone.

LES OGSÅ: – Bør heller øke samarbeidet med Kurbadet

I denne saken advarte daværende representant Nilsen fra KrF at det vil koste Tromsø kommune store summer, og i dag koster det Tromsø kommune flere millioner. I media ser vi at antall utskrivningsklare pasienter har økt siden Ap, SV og Rødt overtok, og det koster Tromsø kommune 2.850.000 kroner i måneden.

Tidligere byråd Kristoffer Kanestrøm (Frp) så hvor viktig det var å få bygd et helsehus som skulle ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN og at denne gruppen trengte et sted før de ble sendt videre til sykehjem.

LES OGSÅ: Kommunen sier opp avtale med Kurbadet

Dersom man skal løse bygging av flere sykehjemsplasser, er det viktig å få et samspill mellom private og offentlig aktører.