Debatt

«Gledelig krafttak for skolene i Tromsø»

Det er veldig gledelig at Tromsø er blitt plukket ut til å være med på et forskningsprosjekt om hvordan undervisning i små grupper i matematikk påvirker læringsresultatet.

Brage Sollund 

meninger

Det viser at Tromsøskolen er fremoverlent, samtidig som det vil gi oss nyttig kunnskap om betydning av økt lærertetthet. Og ikke minst; det gir bedret læring til elevene.

Som byråd for utdanning i Tromsø må jeg si at jeg blir oppglødd og optimistisk ved tanken på at elevene ved skolene i Tromsø fra høsten av vil få et bedre læringstilbud, samtidig som vi er med i et viktig forskningsprosjekt. Konkret skal 20 skoler tas ut, hvor ti skoler blir forsøksskoler og ti skoler blir referanseskoler. Vi vet ennå ikke hvilke skoler som får lærererne – det skal forskerne avgjøre ved loddtrekning. Det vi derimot vet er at hver forsøksskole får en ekstra lærer som skal brukes til undervisning i små grupper. Deretter skal det forskes på hva som skjer med matematikkferdighetene til elevene som får en ekstra lærer. Disse lærerne skal komme i tillegg til den ordinære matematikklæreren og skal gi undervisning til små grupper. Jeg er stolt over at tromsøskolen nok en gang skal være med på å drive undervisningen fremover.

Les flere debattinnlegg her.

Alle elevene skal med i smågruppeundervisningen, uavhengig av ferdighetsnivå på forhånd og gruppene vil rotere. Prosjektet vil gå på småtrinnet over fire år og det vil gi en unik innsikt i hvordan denne typen undervisning fungerer over ulike tidsperioder. I løpet av prosjektperioden skal elevene få smågruppeundervisning i matematikk i enten ett, to eller tre år av den ekstra læreren. Ettersom forsøket strekker seg over fire skoleår, vil prosjektet gi mulighet til å studere virkningen av å ha smågruppeundervisning i matematikk av ulik lengde (1-3 år) og ved ulik alder på småtrinnet. Målet er å se hvordan et slikt undervisningsopplegg vil påvirke læringsutbytte til elevene.

Prosjektet er banebrytende både i størrelse og innhold. Det forskes i dag for lite på skolen og hva som gir best effekt i undervisningen. I valgkampen så vi noen merkelige utslag på hvordan forskning brukes for å tilpasse sitt syn. Det kommer av at forskningen på klassestørrelse spriker og ikke gir noe entydig svar. Det er uheldig og gjør beslutningsgrunnlaget dårligere for oss som tar beslutninger.

LES OGSÅ: Beskyldes for hjernevasking av elever

Derfor ønsker jeg som byråd dette prosjektet varmt velkommen. Vår deltakelse i prosjektet vil gi mye tilbake til skolene i form av ekstra lærerårsverk, aktiv deltakelse i prosjektet og nært samarbeid med forskergruppen. I tillegg vil prosjektet gi informasjon om resultater underveis i prosjektet som vil være nyttig for skolens arbeid med undervisningskvalitet og læringsutbytte.

LES OGSÅ: «Ikke skyv ut dyktige lærere»

I valgkampen i fjor lovet Arbeiderpartiet 40 nye lærere. Til høsten vil vi ansette 20 nye lærere. Ti av dem kommer fra budsjettvedtaket i desember og ti kommer fra dette forskningsprosjektet. Det vil først og fremst komme skolebarna til gode.