Debatt

«Regnskapets time»

Naturligvis var dette en feil som ikke burde vært gjort. Siden vi ikke er guddommelig kommer vi sikkert til å gjøre feil også i fremtida.

REGNSKAP: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen på pressekonferansen kommunens regnskap for 2015 ble lagt frem.  Foto: Marius Hansen

meninger

Tirsdag 16. februar hadde byrådet en pressekonferanse der byrådsleder Kristin Røymo (Ap) og undertegnede presenterte Tromsø kommunes regnskap for 2015.

Nordlys, iTromsø og NRK Troms og TV2 var til stede. Alle disse mediene ga en brei og helhetlig dekning fra pressekonferansen utover dagen tirsdag og i papiravisene onsdag. Byrådet la fram tallene som viste overforbruket på om lag 100 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Vi viste budsjettøkningene i økonomirapport 1 og 2 og at disposisjonsfondet er tomt.

Les mer om regnskap-saken:

Så presenterte vi de store ikke-budsjetterte inntektene som særlig kom på slutten av året som bidro til at det likevel ble et netto driftsresultat (overskudd) på 18 millioner kroner. Vi prøvde ikke å desinformere eller legge skjul på noe. Det ble også lagt fram en pressemelding som ga en helhetlig fremstilling, men som innledningsvis dessverre hadde en regnskapsteknisk utilsikta formulering som kunne tolkes som at sluttlinja i regnskapet viste et overforbruk, dvs. at sluttresultatet ikke var positivt.

Naturligvis var dette en feil som ikke burde vært gjort. Siden vi ikke er guddommelig kommer vi sikkert til å gjøre feil også i fremtida.

Det forrige byrådet liker svært dårlig at vi fokuserer på at regnskapet er en helhetlig fremstilling av kommuneøkonomien, og ikke bare en sluttsum. Gruppeleder for Venstre, Jonas Stein, misliker sterkt at vi legger fram tallene for overforbruket, og fokuserer på forholdet mellom budsjett og drift. Han forteller oss i avisinnlegg hvordan vi burde presentert regnskapet. Han vil legge hovedvekta på det regnskapsmessige overskuddet som brutto var 40,5 millioner kroner, og netto 18 millioner kroner. Det er forståelig når han har vært byråd i fire år og er medansvarlig for kommunens alvorlige økonomiske situasjon.

Stein hevder at byrådet ønsker å føre befolkninga bak lyset. Selvsagt ønsker ikke byrådet å gjøre det, tvert imot. Jonas Stein ønsker å fokusere på de utenforliggende årsakene som tilfeldigvis i 2015 har medført et lite regnskapsmessig overskudd, og ikke på det som han har vært medansvarlig for som byråd. Han vil sammenligne kommuneøkonomien med husholdningsøkonomien. Ja, vi kan godt gjøre det. Men er det forsvarlig at man i husholdningsøkonomien skal legge inn store årlige lottogevinster som økonomisk fundament?

Hovedårsaken til at det ble et lite regnskapsmessig overskudd var ekstraordinære ikke-budsjetterte inntekter; økt skatteinngang, lavere pensjonskostnad, mindre renter/avdrag og integreringstilskudd for flyktninger som kom på slutten av året. Dette var på mange måter Tromsø kommunes lottogevinst i 2015. Disse inntektene skulle vært brukt på oppbygging av et helt nødvendig disposisjonsfond, og ikke til at kommunen så vidt kommer i regnskapsmessig balanse.

Dagens byråd mener det er helt uansvarlig å styre kommunen etter Lotto-prinsippet. Derfor legger vi hovedvekta på det vi kan, og ønsker å gjøre noe med. Da må de økonomiske realitetene på bordet.

Hilmarsen-byrådet valgte å la det bli større og større avvik mellom budsjett og driftsnivå, bruke opp disposisjonsfondet og sette ned eiendomsskatten. I et år der svært mange kommuner har hatt en positiv økonomisk utvikling, med over 3 prosent netto driftsresultat, har Tromsø kommune bare 0,35 prosent og et tomt disposisjonsfond, som for to år siden var på over 71 millioner kroner.

Fremstilling i media i ettertid er merkelig. Journalist Lars Egil Mogård fra NRK Troms, som var til stede på pressekonferansen tirsdag og etterpå summerte det som ble lagt fram på en helhetlig måte, publiserer nå en kommentar, «Informasjonsskandale fra byrådet» på nrk.no, som om han ikke var på pressekonferansen.

Nordlys går på lederplass fredag svært langt i å beskylde byrådet, særlig byrådsleder og undertegnede, for bevisst å bløffe. Dette styrker ikke akkurat redaktørens troverdighet. Men jeg skal ikke spekulere i hvilket motiv redaktøren har. Lederskribenten har kanskje ikke lest avisas egen reportasje fra pressekonferansen? Pressemeldinga er tydeligvis heller ikke lest, for allerede i andre avsnitt i den står følgende: «Når Tromsø kommune nå presenterer det foreløpige resultatet for 2015, er netto driftsregnskap på 18 millioner kroner.» Dette blir ytterligere utdypet og kommentert senere i pressemeldinga.

Byrådet har på ingen måte bløffet eller desinformert. Byrådet har presentert det foreløpige regnskapet helhetlig.