Debatt

«Fakta om Tromsøbadet på Templarheimen»

Det er nå blitt en stor debatt om å flytte Tromsøbadet til sentrum. Sammen med Morten Skandfer har jeg skrevet en lengre artikkel om hvorfor det er en svært lite lur idé.

Slik ser Asplan Viak for seg at Tromsøbadet kan bli seende ut.  Foto: Asplan Viak

meninger

Samtidig er det kommet en rekke påstander om at beslutningen ikke er forankret og at politikere ikke har hørt på reiselivet. Det er fullstendig feil.

1. Reiselivet var med i styringsgruppen som anbefalte Templarheimen gjennom Visit Tromsø ved daværende daglig leder Anne Berit Figenschau. Idrettsbyen Tromsø har hatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra sentrale aktører i fremtidens idrettsanlegg som Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Studentsamskipnaden i Tromsø.

LES OGSÅ: Idretten krever at badet bygges på Templarheimen

I tillegg har Ishavskysten Friluftsråd og Visit Tromsø deltatt i gruppen: Vibeke Ek, komitéleder Kultur, idrett og oppvekst Svenn A. Nielsen, komitéleder Helse og omsorg Eduardo da Silva, komitéleder Byutvikling Vibeke Skinstad, Troms fylkeskommune Kathrine Julin Pettersen, UiT–Norges arktiske universitet Bjørn Brækkan, Studentsamskipnaden Ragnhild Sandøy, Ishavskysten Friluftsråd Svein Morten Johansen, Tromsø kommune Anne Berit Figenschau, Visit Tromsø Idrettsbyen Tromsø har benyttet seg av følgende leverandører av spesialkompetanse i prosjektet: – 70°N arkitektur as – PricewaterhouseCoopers Consulting AS Som prosjektleder Rune Kufaas skriver: «Faktum er at det er at Asplan Viak har laget en egnethetsvurdering av 28 ulike lokaliseringer i Tromsø, alle vurdert etter 10–15 ulike kriterier. Templarheimen kom best ut i denne. Derav valget av lokalisering for mange år siden.»

2. Det hevdes at saken ikke har vært forankret i kommunestyret. Siden 2012 er det gjort fire vedtak i kommunestyret om Tromsøbadet på Templarheimen. Sakene har vært ute for offentligheten (og deler ute på høring som jeg kommer tilbake med i punkt 3). Her er for øvrig en oversikt over hvor mange ganger kommunestyret har vedtatt Tromsøbadet på Templarheimen. Idrettsbyen Tromsø 31.10.2012 (enstemmig vedtak). Tromsø kommune stiller seg bak rapporten Idrettsbyen Tromsø har for anleggsutbygging på Templarheimen (Barents arena) og Grønnåsen (Barents stadion). 2. Rapportens prioriteringer utover Templarheimen og Grønnåsen vil bli vurdert i arbeidet med ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014–2017.

3. Tromsø kommunes første prioritering innenfor kultur og idrett er etablering av et nytt svømme- og badeanlegg på Templarheimen.

Konseptvalg Folkebad 25.09.2013 (enstemmig vedtak). Analyserapport for nytt folkebad i Tromsø» legges til grunn for den videre planleggingen av nytt svømme- og badeanlegg på Templarheimen.

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 18.06.2014 (enstemmig vedtak hvor Tromsøbadet på Templarheimen er 1 av 6 prioriterte anlegg). 1. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014–2017 vedtas.

LES OGSÅ: Høyre avviser å flytte badeland til sentrum

Investeringsbeslutning Tromsøbadet 26.08.2015 (vedtatt med 38 mot 5 stemmer). 1. Prosjekt «Tromsøbadet» videreføres i samspillsfase med økonomisk ramme på 690 millioner kroner. Beløpet er inklusive klatrehall. Badets ramme er satt til 650 millioner kroner. 2. Det forutsettes at det i samspillsfasen arbeides aktivt med optimalisering av prosjektet både med hensyn til et rasjonelt bygg og ytterligere prisreduksjon. 3. Lokalisering av Tromsøbadet på Templarheimen har også vært ute på høring. I februar 2014 ble kommunedelplan for idrett og friluftsliv lagt ut på offentlig høring.

Tromsøbadet på Templarheimen var og er en helt sentral del av denne planen (som til slutt for øvrig ble enstemmig vedtatt i kommunestyret). Her var det full anledning for reiseliv og kommunale enheter å si sine meninger. Som man vil se av høringsinnspillene så kom blant annet «Park og vei» som er en del av en enhet i Tromsø kommune med en rekke faginnspill i prosessen som selvsagt lå ved saken da den ble behandlet i kommunestyret. Hvorfor reiseliv og byutvikling ikke har kommet med høringsinnspill, får nesten de svare for.

LES OGSÅ: En ny omkamp i omkampenes by?

Prosessen med å flytte Tromsøbadet til sentrum vil gi en totalkostnad på over 1 milliard kroner. Det er ingen analyser som viser at det vil gi betydelig mer inntekter enn lokalisering på Templarheimen. Antallet hotellgjester som vil droppe å dra på Tromsøbadet fordi man må ta buss i 10 minutter, men som ville ha dradd på badet dersom de bare måtte gå i 10 minutter er ikke så mange. I hvert fall ikke mange nok til å rettferdiggjøre en ny stor omkamp om et utrolig viktig prosjekt for Tromsø. Eneste konsekvensen vil være betydelig økte kostnader, utsettelse på 5–10 år og i verste fall en stopp for hele prosjektet. Et annet poeng er jo at en lokalisering til sentrum vil fullstendig ødelegge for dem som er opptatt av Alfheim svømmehall. Hvis det bygges et anlegg til over 1 milliard kroner 500 meter i luftlinje fra Alfheim svømmehall, så kommer Tromsø kommune aldri til å ha råd/politisk vilje til å bruke 150 millioner kroner ekstra på svømming gjennom oppussing av Alfheim.

Tromsøbadet bygger Tromsø kommune hovedsakelig for at barn og unge skal lære seg å svømme, idretten skal ha et konkurransebasseng, klatrehall og stupetårn og at eldre og funksjonshemmede skal ha et varmtvannstilbud. Det er ikke for japanske nordlysturister Tromsø kommune bygger Tromsøbadet.