Debatt

«Norsk TV: Følg med i neste episode!»

Tiden da nyheter og underholdning kun kom fra norske tilbydere er for lengst forbi.
meninger

Vi oppdateres via en mengde ulike kilder over hele verden, både via sosiale og ikke fullt så sosiale medier. Konkurransen om seerne og lytterne er hard. Al Jazeera og CNN er kilder på lik linje med NRK eller VG, og Dagbladet har som første norske medium inngått samarbeid med Facebook på deres publiseringsplattform Instant Articles. Mediebransjen er i konstant endring og krise synes dessverre å ha blitt den nye normalen.

Det var derfor på høy tid å gjennomgå det vi kaller allmennkringkastertilbudet, spesielt NRK. Vi må sikre et fortsatt bredt tilbud når det gjelder formidling av norsk språk og kultur. For å kunne bevare bredden i tilbudet, kan ikke dette kun baseres på lønnsom drift – til det er landet vårt rett og slett for lite. Det er en grunn til at ikke et eneste kommersielt medium i Norge har samfunnsdebatt som en del av sine sendinger, man tjener nemlig ikke penger på dette.

Det bør være like naturlig å bruke penger på NRK som på veier, sykehus, forsvar og utdanning. Slik unngår vi at TV kun blir synonymt med the Kardashians og Paradise Hotel.

Nylig presenterte Stortinget en plan for norsk fjernsyns fremtid, en oppfølging til stortingsmeldingen, «Open og opplyst – Allmennkringkasting og mediemangfald». Det er bred politisk enighet om denne meldingen, noe som betyr at vi forhåpentlig tar for oss de viktigste utfordringene Medie-Norge står overfor, og kan sikre et mangfold som markedet ikke klarer å levere.

Allmennkringkasting er en viktig del av norsk demokratisk infrastruktur, og viktig for å kunne ta vare på norsk språk og kultur. Med et tilnærmet enstemmig storting er vi med på å sikre de offentlige allmennkringkasternes politiske uavhengighet. Dette tar vi kanskje for gitt i Norge, men er ikke like opplagt i andre land. Vi trenger ikke gå lenger enn til Polen og Ungarn for å se en helt annen mediehverdag.

Veien videre, i en hverdag hvor omstilling og kriser er det vanlige

Stortinget har nå kommet med noen tillegg til regjeringens forslag. For eksempel skal det norske folk fortsatt kunne se store sportsbegivenheter uten å måtte betale noe ekstra. VM-stafettene i langrenn og cupfinalene i fotball skal være felleseie og gi grunnlag til bred synsing rundt laguttakene

Det er verdifullt å ha kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor utenfor Oslo. Konkurranse og ulike perspektiver er av verdi for alle parter. TV2 har gjort NRK bedre

Vi må sikre fortsatt kommersiell allmennkringkasting. Det vil være et tap for mediemangfoldet dersom NRK skulle bli alene om å tilby allmennkringkasterinnhold. Det er veldig bra at vi nå får en god og solid debatt om hvordan vi skal finansiere allmennkringkasting i fremtiden

Det vi derimot ennå ikke har tatt stilling til, er om modellen med dagens NRK-lisens fortsatt er liv laga. Dette er det et eget utvalg som jobber med, og en anbefaling derfra kommer til sommeren.

På bakgrunn av dette vil vi også vurdere om det er nødvending å gi en kommersiell allmennkringkaster rammevilkår som gjør det mulig å fortsette med nyheter og debattprogrammer.

Uansett er det et faktum at vi bruker mange milliarder kroner på ordninger som ble opprettet under en helt annen medievirkelighet. Det koster for eksempel 150 millioner kroner bare å drive inn lisensen. Det er mulig å få til ganske mye journalistikk for denne summen.

De fleste er enige om at vi fortsatt skal sikre mangfoldet. Vi mener at det er en klar forutsetning at pengene må brukes bedre. For å få til dette må man være villig til å tenke nytt og tilpasse seg til den nye medievirkeligheten.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger