Debatt

"Ta vare på barna"

Uakseptabelt er ordet, når utsatte og sårbare barn ikke får hjelp, når deres nærmeste svikter.

  Foto: Yngve Nilssen, Folkebladet

meninger

Det er kun økt innsats som må til, når vi gjennom tv-ruta blir presentert for at 33 av 36 kommuner bryter barnevernloven med ulovlig å henlegge saker.

Gjennom Barnevernløftet fra Stoltenberg-regjeringen fikk vi nærmere tusen nye stillinger, ved en øremerket bevilgning til barnevern i kommunene. Å sikre at bevilgningene faktisk skulle gi flere kyndige fagfolk var en vellykket satsing. Nå må vi videre. Det manglet nemlig ikke på advarsler i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 fra dem som jobber i tjenesten – det var blitt for mange saker per ansatt ble det sagt.

Vi foreslo å styrke innsatsen i 2016 med 40 millioner kroner til flere stillinger, og å styre dem til de kommunene som har størst problemer med nettopp barnevern. Dette ble nedstemt av regjeringspartiene. Enda et eksempel på at vi gjennom å styrke våre fellesskapsløsninger kan gi flere en bedre livskvalitet – og et eksempel på at H og Frp velger det bort.

Hver dag gjør barnevernansatte en strålende og ikke minst vanskelig og krevende jobb. Gjennom mediene ser vi helst når noe har gått galt, eller når voksne er misfornøyde med barnevernet. Det fortelles sjelden eller aldri om alle de gangene man lykkes, naturlig nok. Når en undersøkelse nå viser at 33 av 36 kommuner bryter loven ved å henlegge saker, er tida inne til å avkreve barneministeren en forklaring, på hvorfor hun ikke syntes det var grunn til å styrke bemanningen i 2016.