«Eiendomsskatten må ned!»

Nå synes jeg det er nødvendig at vi som stemte på det sittende byrådet sier fra om at eiendomsskatten i Tromsø kommune må ned.

Illustrasjon.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Mitt forslag er at Tromsø kommune halverer økningen fra og med 1. juli 2016.

Vidar Eng, debatt
meninger

Eiendomsskatt er vel og bra. Det er en god og rettferdig skatteform. Selv har jeg flere ganger i leserinnlegg i Tromsøs aviser argumentert for eiendomsskatt. Nå synes jeg det er nødvendig at vi som stemte på det sittende byrådet sier fra om at eiendomsskatten i Tromsø kommune må ned.

LES OGSÅ: «Den fordømte eiendomsskatten»

Økningen fra nyttår på cirka 80 prosent var mye allerede da det ble bestemt. Begrunnelsen var at økningen var nødvendig for å rette opp økonomien etter fire år med borgerlig byråd. Det lå nemlig an til et stort underskudd. Følgelig var protestene noe avdempet. Men så kom regnskapstallene som viste overskudd på grunn av flere uventede forhold som ga høyere inntekter og lavere utgifter. Da kommer den vedtatte økningen på 80 % i et merkelig lys og fremstår som både hårreisende og uholdbar.

LES OGSÅ: Eiendomsskatten i Tromsø – en korrigering

Det virker som om Ap og SV i Tromsø, i denne perioden også Rødt som har finansbyråden, har et altfor lettvint forhold til dette med å sette opp eiendomsskatten. I kommunestyreperioden 2007–2011 hadde Ap og SV skrevet under på en avtale om ikke å øke eiendomsskatten, men gjorde det likevel to ganger. Nå har Tromsø innført en svært høy eiendomsskatt med det som etter hvert viste seg å være en uholdbar begrunnelse.

Mens Tromsø har en eiendomsskattesats på syv promille med et bunnfradrag på 200 000 kr, så har Trondheim 5,65 promille og bunnfradrag på 500 000 kr, og Oslo har 2 promille og bunnfradrag på 4 millioner. Og det er de samme partiene som står bak styret i de tre byene. Her trengs det å tenke annerledes. Både størrelsen og den sosiale profilen i Tromsø må forbedres.

Les flere debattinnlegg her.

Mitt forslag er at Tromsø kommune halverer økningen fra og med 1. juli 2016. Altså slik at økningen fra 2015 til siste halvår 2016 blir 40 prosent og ikke 80 prosent. I tillegg bør bunnfradraget økes. Hva eiendomsskatten skal være i 2017, må vurderes når kommunen i løpet av året ser om de uventet gunstige forholdene i 2015 fortsetter i 2016 eller ikke.