Må spare på maten for å betale eiendomsskatten

Tromsø kommune Foto: Marius Hansen  Foto: Marius Hansen

meninger

Jeg er en kvinne på snart 80 år som har fått i hende den nye eiendomsskatteøkningen.

Unge ektepar med barn i barnehage, skolefritidsordning, leilighet eller hus, sliter mer enn jeg gjør i dag. Ikke glem at vi har vært i samme situasjon vi også! Vi trodde det skulle bli lettere når vi ble eldre, men nei.

Inntektene øker ikke, men det gjør utgiftene. Vi blir sykere for hvert år som går og vi må betale for hver minste tjeneste vi trenger.

Jeg har spurt fastlegen om jeg kan kutte ned på medisinforbruket mitt, men han sier det ikke er tilrådelig. Bare i januar 2016 har jeg brukt reseptmedisiner for kr 871,80 og da har jeg ikke tatt med kalktabletter, jern, tran, vitaminer o.l.

Økningen på eiendomsskatten utgjorde for vårt vedkommende kr 5284,- og det svir. Vi betaler gjerne for renovasjon, vann, gråvann, feiing o.l. for der får vi noe igjen for pengene. Vi betaler også gjerne skatt på pensjon, for det koster å drifte et velfungerende samfunn. Men hva i himmelens navn får vi igjen for eiendomsskattekronene? Vi har selv betalt skyhøye renter på 90-tallet, moms for hver eneste plankebit, for elektrisk lys i stolpene osv. osv.

Nå bør de som styrer denne byen snart skjønne at nok er nok. For de som styrer kommunene sine på en god måte, trenger ikke å ta inn eiendomsskatt!

En avisskriver nylig hadde samme syn på denne skatten som meg, men han greide å betale den. Det var bra for hans del, men jeg kan ikke si det samme. Vi kan ikke ta overtid, eller jobbe ekstra mye som vi gjorde tidligere når vi trengte noe, eller fikk ei stor regning.

Vi sliter med vel 72% økning og kan bare spare på maten for å få mer penger i kommunekassen. Det å hetse folk med å si at vi ikke har fulgt med i timen, eller det burde selv den eller den forstå, det synes jeg er frekt!

Å si at porto og gebyr for 12 utsendelser i året, tar kommunen på sin kappe, er enda mer tåpelig uttalelse! Dette betaler byborgerne også for, selvsagt. Distribusjon av utsendelsene koster vel også litt, eller hva? Kanske sitter der en i kommunen som jobber uten lønn for meg – en sliten pensjonist?