Bare nesten godt nok

Troms KrFU synes at ungdommen fortjener et bedre alternativ enn det fylkespolitikerne vil gi.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Fylkesrådet i Troms har gått høyt på banen og satser på ungdom. Det er glimrende. Det er derfor med undring vi registrerer at fylkesrådet vil avvente å heve aldersgrensen på barnebillett fra 16 til 18 år på kollektivreiser i Troms.

Fylkesstyret i Troms KrFU oppfordrer fylkestinget til å vedta å heve aldersgrensa på barnebilletter fra og med neste budsjettår.

Slik fylkesrådet har omtalt saken i kollektivmeldinga så sier de ingenting om når de skal gjennomføre heving av aldersgrensa på barnebillett. Det som står i innstillingen til fylkesrådet er. «Det er en økende opinion for å heve aldersgrensen til 18 år, gjennom en nasjonal ordning.

Grunnlaget for å bli kompensert for en slik innføring avhenger av hvor mange fylker som allerede har innført ordningen. Strategiske vurderinger tilsier derfor en viss tilbakeholdenhet i forhold til gjennomføring på kort sikt». Troms KrFU mener dette er for defensivt. Vi forventer at fylkestinget vedtar en mer presis plan for når dette skal gjennomføres og at tiltaket blir gjennomført fra og med neste budsjettår.

Dersom fylkesrådet får vedtatt den formuleringen som er lagt fram, så risikerer vi å ikke få hevet aldersgrensen fra 16 til 18 år. Fylkesrådet vil vente på at dette blir et statlig tiltak og at staten betaler kostnaden med tiltaket.

Dette er en risikofylt strategi for ungdommen i Troms. Hva skjer dersom staten ikke går inn for å finansiere hevingen av aldersgrensen? I den politiske plattformen til fylkesrådet står følgende å lese: «Samarbeidspartiene vil prioritere å heve aldersgrensa for barnebillett på kollektivtransporten til fylte 18 år.» Jeg synes vi ungdommen fortjener et bedre vedtak enn det som er forslaget fra fylkesrådet.

Ungdommen har ikke lov til å kjøre bil, bo på hotell, eller kjøpe alkohol og tobakk fordi vi ikke er 18 år. På bussen så må vi ungdommen kjøpe en voksenbillett. Den juridiske definisjon av barn er alle som er under 18 år og da er det veldig snålt å betale voksenbillett når du faktisk er under 18 år.

Det skal lønne seg å velge miljøvennlig transport og KrFU er opptatt av at vi ungdommen skal få rimelige priser for å ta bussen inn til byene når vi skal på shopping, bowling eller kino. Troms KrFU vil alltid kjempe for at de unge får et godt og rimelig busstilbud i Troms og vi oppfordrer derfor fylkestinget til å vedta en mer tydelig og konkret formulering enn den som fylkesrådet presenterer.