Debatt

«Skal du ha din første sommerjobb?»

Det finnes noen useriøse arbeidsgivere som vil at du skal jobbe for en mye lavere lønn enn alle andre, enten bevisst eller ubevisst.

Mariell Brenden 

meninger

En sommerjobb er for mange et første møte med arbeidslivet og et viktig skritt inn i voksenlivet. Sommerjobben kan gi deg mye lærdom, nye venner, og ikke minst en god slant penger du kan bruke på akkurat det du vil! I arbeidslivet er det en rekke regler som både du og sjefen din må følge. Reglene er til for at både du skal være trygg på jobb, og at arbeidsgiver skal være trygg på deg.

I Norge er de fleste arbeidsgivere seriøse, følger reglene og gir deg en rettferdig lønn for arbeidet du gjør. Det finnes imidlertid noen useriøse arbeidsgivere som vil at du skal jobbe for en mye lavere lønn enn alle andre, enten bevisst eller ubevisst.

Ved å akseptere et slikt tilbud er man med å presse ned lønningene for resten. Det er ingen tjent med, utenom de useriøse arbeidsgiverne, da. Useriøse arbeidsgivere vil også noen ganger at du skal jobbe svart. Det betyr at arbeidet ikke blir registrert noe sted og at du ikke betaler skatt. Dette er kriminelt og gjør at du vil stå helt uten rettigheter.

Dette er svært viktig å unngå, og du kan garantere deg mot dette ved et par enkle grep. Du skal ha en arbeidskontrakt. I den skal det stå blant annet hvor mye du skal jobbe, hva lønnen din er, hva du skal jobbe med og hvor lenge pausen din varer. Du skal også få en lønnsslipp der lønn, feriepenger, antall arbeidstimer og skatt står oppført. Pass godt på lønnsslippen og kontrakten. Det er viktige bevis på at arbeidsgiveren følger reglene.

Når du er ferdig med arbeidet for sommeren, skal du ha en attest. Der skal det stå blant hvor lenge du har jobbet og hva du har jobbet med. Du lurer sikkert på hvor mye det er vanlig å tjene. Det varierer ut ifra hvor gammel du er, og hvor du jobber. Det finnes ingen lovfestet minstelønn i Norge. Det finnes derimot tariffsatser som er fremforhandlet av fagforeninger som Handel og Kontor. De kan gi deg en pekepinn på hvor høy lønnen bør være, og finnes tilgjengelig på internett. Vi i LO-forbundet Handel og Kontor ønsker deg en god opplevelse i sommerjobben, og en varm velkomst inn i arbeidslivet.