Debatt

«Nynorsk, gjør mer skade enn nytte!»

Jeg har, som mange av mine likemenn, blitt pålagt å studere nynorsk, et fag som er nærmest beryktet innad i den norske skolen og blant deres studenter.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

meninger

På landsbasis er gjennomsnittskarakteren ved nynorsk eksamen på rundt 3 og for påbyggselever er det enda lavere. Nynorsk er en karakterdreper for mange, en karakter som drar ned snittet til så mange. Og til hvilken nytte?

LES OGSÅ: «Grådighet – vår nye folkesykdom?»

Til de som sliter med matematikk, engelsk eller samfunnsfag vil det alltid eksistere en objektiv argumentasjon for hvorfor de må jobbe med faget. Både matematikk og engelsk er eksempelvis fag som man ikke kommer utenom, både i arbeidslivet og i privatlivet. Nynorsk er det eneste faget på videregående hvis pensum ikke bærer nytte for elevene i sitt videre akademiske eller profesjonelle liv. På videregående i dag er engelsk et fritt valgfag fra og med andre klasse, mens nynorsk forblir obligatorisk ut tredjeklasse. Hvor er logikken i dette?

LES OGSÅ: «Skal du ha din første sommerjobb?»

Støttespillerne til tvungen nynorsk undervisning påpeker verdien av å bevare vår egen kultur. Hvis det eneste som står mellom utryddelsen av nynorsk som skriftspråk og dens videre overlevelse er obligatorisk undervisning og nedprioritering av andre, viktigere fag, er da nynorsken verdt å beholde?

Vi snakker her om et fag som gjør mer skade enn nytte, et fag som ødelegger mange studenters forhold til norskfaget og senere deres karakterkort. Og hva får de igjen? Hva får samfunnet igjen? Er det ikke på tide å se nynorsken for hva det er, et motivasjonsdrepende og hemmende fag som gjør mer skade enn nytte for norske studenter. La oss gjøre nynorsken frivillig, la de som ønsker å studere det få lov, men ikke sett det som krav.

Les flere debattinnnlegg her.