Debatt

«Idretten fortjener bedre enn blåblå politikk»

Lotteri- og stiftelsestilsynet har lagt fram status for årets søknader til ordningen om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Nok en gang ser vi at regjeringen svikter idretten.

Illustrasjon.  Foto: Ronald Johansen

meninger

410 søknader fra hele landet utgjør et samlet søknadsbeløp på 200 millioner kroner. Det er flere titalls millioner kroner mer enn de 143 millionene regjeringen har bevilget i statsbudsjettet. Dette har vi i Senterpartiet advart om tidligere, men nok en gang ser vi at regjeringen ikke er villig til å ta utfordringene i idretten rundt omkring i hele landet på alvor. Også i foregående år opplevde vi det samme, men takket være at stortingsflertallet tok grep ble det imidlertid etterbevilget penger slik at en unngikk å avkorte tilbakebetalingen til idrettslagene fordi kassa var tom.

LES OGSÅ: «Heltinnene, heltene og sjela i norsk fotball»

I dagens momskompensasjonsordning tildeles idrettslagene midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Det betyr at idrettslag risikerer å få kompensasjonen avkortet dersom den årlige bevilgningen ikke er tilstrekkelig til å imøtekomme alle søknadene. Senterpartiet mener det er urimelig at idrettslagene risikerer å straffes økonomisk gjennom avkorting i momsrefusjon som følge av at bevilgningen er for liten.

For å unngå en slik usikkerhet, og sikre frivillige organisasjoner samme vilkår som kommuner og private utbyggere, foreslo Senterpartiet å gjøre ordningen med kompensasjon til en rettighet og ikke avhengig av årlige bevilgninger. Regjeringen avviste dette i sin tilbakemelding til Stortinget i budsjettproposisjonen i fjor høst. Også de to foregående årene har regjeringen underbudsjettert ordningen, men Stortinget gikk inn og etterbevilget. En fortsatt underbudsjettering av ordningen vil føre til avkorting i kompensasjonen og dårligere økonomi for de lokale idrettslagene, og vil igjen vil føre til et dårligere tilbud for barn og unge rundt om i hele landet.

LES OGSÅ: «Å kalle dette tiltaket for den beste integreringen er kanskje ikke helt korrekt.»

Senterpartiet ønsker å gi idrettslag full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Momskompensasjon skal bli en rettighetsordning. Idretten, de frivillige som legger ned utallige dugnadstimer, og ikke minst alle de som finner glede i å drive med idrett, fortjener mye bedre enn regjeringens politikk.

Les flere debattinnlegg her.