Debatt

«Trygghet for sykehjemsplass»

Eldre pleietrengende skal ha trygghet i hverdagen og gode og verdige helse- og omsorgstjenester.

Illustrasjonsfoto 

meninger

I dag er det slik at ikke alle eldre får tilgang til en trygg plass å bo, dersom behovet oppstår. Det kan være fordi det ikke er ledig plasser på sykehjemmet, eller fordi kommunen vurderer det slik at pasienten kan få forsvarlige tjenester i hjemmet. Dette skaper usikkerhet for mange eldre og deres pårørende, usikkerhet om fremtiden i en tid som burde vært preget av trygghet for at livets siste fase blir god.

Vi er derfor glad for at regjeringen har fremmet et lovforslag som skal bedre rettsstillingen til de som trenger sykehjemsplass eller tilsvarende. Forslaget innebærer at pasienten får rett til opphold på sykehjem dersom en faglig vurdering viser at dette er det eneste tilbudet som sikrer ham eller henne forsvarlige tjenester. Dette vil også forplikte kommunene i større grad enn i dag.

Regjeringen foreslår også at det skal utarbeides nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Det vil gi mer forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingen av plass på sykehjem eller annen bolig. Inntil de nasjonale kriteriene er på plass, vil kommunene bli pålagt å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling av plass. Kommunene skal føre ventelister over pasienter som oppfyller disse kriteriene, men som med forsvarlig hjelp bor hjemme i påvente av langtidsplass.

Dette vil gi mer forutsigbarhet for pleietrengende og deres pårørende. Ventelister vil gi kommunene bedre oversikt og være til hjelp i planleggingen. Det vil også legge et sterkere press på kommunene om å planlegge på kort og lang sikt.

Uavhengig av i hvilken kommune du bor eller hvordan din personlige økonomi er, skal du som pasient være trygg på at du får tilbud om en sykehjemsplass når helsetilstanden din tilsier det. Lovfesting av rett til sykehjemsplass er derfor en viktig del av vårt arbeid med å skape en verdig alderdom.