Debatt

«Svevestøv»

Så er svevestøv-sesongen her igjen, og med den en serie med ensidige utsagn om at dette primært skyldes asfaltpartikler som virvles opp av den delen av bilparken som kjører med piggdekk.

Illustrasjon. 

meninger

Mengden med støv i luften kan vel neppe være forårsaket av piggdekk alene? Hvis det er tilfellet, må på den ene siden asfalten ha en usedvanlig dårlig kvalitet og på den andre siden kan det synes som om bilene kjører rundt med dekk som er pigget som om de skulle delta i et vinterrally.

LES OGSÅ: Idédugnad om grønn transport

Senest i dagens lokalaviser, Nordlys og Tromsø, ser man bredt anlagte artikler om dette temaet, og i Nordlys sin artikkel på side 16 sier enhetslederen ved Bydrift, Dag Ivar Andreassen: «Svevestøvet klarer vi ikke ta unna. Det blir bare mer av det inntil folk skifter dekk (…)»

Hallo, hvor sannsynlig er denne påstanden? Nå har vel mange bilister allerede skiftet dekk uten at det har dempet støvplagene nevneverdig, for strøsanden ligger jo fortsatt i gatene … og det er den som er hovedproblemet! For en tid tilbake hadde «Motor» – medlemsbladet til Norges Automobilforbund – en artikkel om vinterkjøring. I denne artikkelen var selvsagt også dette med pigg – versus piggfrie dekk behandlet, og en forsker kunne opplyse at for trafikksikkerhetens del må man i vinterlandet Norge til enhver tid ha minst 30 prosent av bilparken kjørende med piggdekk! Hvorfor? Jo, for å rubbe opp is og hardpakket snø på veiene slik at de som kjører piggfritt kan gjøre dette på en sikker og forsvarlig måte. Interessant, ikke sant?

LES OGSÅ: – Jeg holder på å kveles

I Tromsø har vi om vinteren store variasjoner i værlaget, og det disponerer for varierte og vanskelige kjøreforhold i så vel plant som kupert terreng, men trafikken skal jo komme forsvarlig fram … og den skal flyte. Derfor strøs det tonnevis av sand på veier og gater slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Hvis vi skal ta den nevnte trafikkforskerens kunnskap på alvor, må det altså – hvis alle kjører piggfritt – bli strødd enda mer enn hva tilfellet er i dag.

LES OGSÅ: Luftforurensningen i Tromsø

I lys av dette blir jo piggdekk-retorikken mildt sagt både tendensiøs og ytterst ensidig. Saken er selvsagt mer kompleks enn som så … hvor er svevestøvet fra piggdekkene på kalde og klare høstdager? Altså, før strøbilene har valfartet gatelangs og lagt grus på asfalten over hele byen …