«Vi fornyer stoltheten over yrkesfagene»

Det er bedre for en tømrer å lære å regne vinkler på byggeplassen enn i klasserommet. Yrkesfagene må igjennom en tidsreise for å møte arbeidslivets behov, skriver Kent Gudmundsen (H).

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre  Foto: Ronald Johansen

meninger

Høyre-Frp regjeringen vil fornye Kunnskapsløftet. Målet er å bedre elevenes læring og forståelse. Det å kunne anvende kunnskap er en nødvendig forutsetning for å finne løsningene på dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Derfor foreslår vi endringer i læreplanene slik at det blir mer tid til dybdelæring og relevant teori for yrkesfagene.

Dagens teoretiske fellesfag innen yrkesutdanningene er ikke aktuelle nok for å møte behovene i undervisningen. Næringslivet, elevene og de videregående skolene har etterlyst endringer lenge. Nå foreslår vi å ta grep som gjør matematikk, naturfag, norsk og engelsk mer relevant. Først ut er matematikken og naturfag. I matematikk betyr dette eksempelvis at elektrofag får en styrking av algebra, geometri og trigonometri, mens restaurant- og matfag får en styrking av grunnleggende tallregning og økonomi. Slik styrker vi yrkesopplæringen i Norge.

Det er viktig å gjøre yrkesopplæringen relevant og attraktiv som utdanningsvei. Allerede vet vi at næringslivet mangler fagarbeidere og prognoser viser at Norge vil mangle så mye som 110.000 fagarbeidere innen 2030. Så langt har vi gjennomført et yrkesfagløft med stor økning i lærlingtilskuddet slik at flere bedrifter finner det attraktivt å ta inn lærlinger, vi har satset på videreutdanning av yrkesfaglærere, endret statlige anbudsregler for å bruke statens årlige kjøpekraft på 400 milliarder til å gi flere læreplasser, innført nasjonal merkeordning, samt mye mer.

Høyre har store ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon, men vi har fortsatt store utfordringer i skolen. Norske elever lærer ikke nok og mange går ut av grunnskolen uten viktige grunnleggende ferdigheter som er helt nødvendig for senere å fullføre og bestå videregående opplæring. Endringene som nå foreslås i læreplanene helt fra grunnskolen til videregående med økt dybdelæring og yrkesretting vil utvilsomt bidra til at flere vil oppleve mestringsfølelse, læringsglede og ikke minst – fullføre og bestå.

Langt på vei er dette å gjenreise yrkesopplæringens teoretiske relevans etter endringene som kom gjennom reform-94. Slikt blir det flere og dyktige fagarbeidere av.