Debatt:

NTL går i strupen på Akademikerne

Samhold med og respekt for alle yrkesgrupper kjennetegner en solidarisk fagbevegelse. Akademikerne undergraver nå fellesskapet og har dermed abdisert som fagforening.

  Foto: Petter Strøm

meninger

UiT - Norges arktiske universitet er en god arbeidsplass både for studenter og ansatte. Universitetet er en miniutgave av arbeidslivet med ansatte som har veldig forskjellig kompetanse og arbeidsoppgaver. For å levere gode resultater er universitetet avhengig av arbeidet som alle grupper ansatte utfører. Samholdet og respekten for hverandre skaper gode resultater og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Dette samholdet bygges og styrkes ved at partene i fellesskap forhandler seg fram til felles lønns- og arbeidsvilkår som gjelder alle ansatte. Generelle tillegg i sentrale forhandlinger sikrer alle ansatte lønnsutvikling og trygge rammer. Innafor dette systemet er det rom for fleksibilitet, tilpasninger og lokale forhandlinger både om lønn og arbeidsforhold.

Dette systemet angripes nå av den sittende regjering og fra Akademikerne. De vil ha separate avtaler med de ulike foreningene og de vil ha et system hvor all lønnsutvikling skjer lokalt og gjerne individuelt. Dette er et system basert på ledelsens vurderinger av den enkelte ansatte og er et system for splitt og hersk. Det er ekstremt usolidarisk og svekker fagbevegelsen innflytelse på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Med dette har Akademikerne abdisert som fagforening.

NTL UiT tror ikke Akademikernes medlemmer ønsker en slik politikk. Vi tror de fleste akademikere har og ønsker å ta et sosialt ansvar. Da kan de ikke snu ryggen til andre ansattegrupper for å sikre egne særinteresser. Vi håper ledelsen i Akademikerne møter motbør fra egne medlemmer. Fører ikke protestene fram så er dere hjertelig velkomne som medlemmer i NTL UiT Norges arktiske universitet.